Vi bygger trygghet för våra kunder

Vår organisation är byggd på branschens bästa och mesta lokala närvaro; från Strömstad ner till Halmstad, in mot Ljungby och Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro och Värmland.

Det ger oss den mesta och bästa lokala närvaron av jämförbara byggbolag på vår marknad samtidigt som vi har kraften av det stora bolagets förmågor och resurser.

Det är våra egna anställda, våra Brixare, som är vårt mest kraftfulla erbjudande.

Tillsammans med våra samarbetspartners bildar de branschens i särklass starkaste lag. Vi sätter laget och våra medarbetare högst och främst av allt.

Vi bygger för människor.

Vårt erbjudande

Entreprenad och entreprenadservice

Vår styrka inom Entreprenad kommer ur den stora bredden i vårt erbjudande. Vi arbetar med såväl totalentreprenad som med partnering- och samverkansprojekt. Mycket av Brixlys styrka ligger i medarbetarnas kompetenser.

Till verksamhetsområdet

Affärs- och projektutveckling

Inom affärs- och projektutveckling utvecklar och driver vi hållbara affärer i form av mark- och företagsförvärv, tänkt för byggnation. Vi gör det i egen regi samt tillsammans med kunder och partners.

Till verksamhetsområdet

Bygg- och skadeservice

Bra byggservice handlar om lika delar flexibilitet och effektivitet. Vi tar fram och anpassar serviceavtal så att de matchar respektive kunds förutsättningar och behov. Det skapar trygghet för våra kunder genom kontinuitet, kontroll och kostnadseffektivitet.

Till verksamhetsområdet

Mark- och anläggningsverksamhet

På Brixly hittar du flera specialiserade yrkespersoner. De har gedigen kompetens och beprövad erfarenhet inom såväl mark- och anläggning som byggnation.

Till verksamhetsområdet