Tillsammans bygger vi en hållbar framtid

Att ta ansvar för vår miljö, hälsa och säkerhet, en etiskt sund bransch, för de samhällen vi verkar i och för framtida generationer - är något vi på Brixly gjort i decennier. Det är ett ansvar som är allt mer angeläget och vi håller det högt på vår agenda.

Vi är i en komplex bransch. Därför är ett aktivt arbete med hållbarhet extra viktigt. Det är en fråga som inte bara handlar om att ha ett aktivt miljöarbete, att vara ett ekonomiskt hållbart företag eller att vara en god samhällsmedborgare. Det handlar lika mycket om säkerheten på våra arbetsplatser, ett konstruktivt engagemang mot diskriminering och för rättvisa samt att bygga och underhålla en positiv intern företagskultur och starka relationer med våra kunder.

Vi arbetar långsiktigt och vill bidra till konkret och konstruktiv förändring. Ett exempel är att vi, i samverkan med Citroën och Cirkle K, gjort HVO100, ett miljövänligt alternativ till diesel, tillgängligt för personbilar.

Eller att alla anställda har en personlig sjukvårdsförsäkring, vilket är snudd på unikt för branschen. Ett annat exempel är vår byggutbildning ”Lärande Bygg” som är lika mycket ett integrationsprojekt som en utbildning. Eller vårt engagemang i det nationella projektet ”Sund konkurrens och schyssta byggen” - eller våra stora säkerhetsövningar tillsammans med branschkollegor och blåljuspersonal…och mycket mycket mer.

Du kan läsa mer i vår hållbarhetsredovisning för 2021 genom att klicka på knappen nedan.

Brixlys Hållbarhetsredovisning

VÅRT MILJÖANSVAR

Vi vill stå för en minimal miljöpåverkan. Inom alla delar av vår verksamhet gör vi aktiva val som påverkar vår och andras hälsa positivt.

Läs mer om vårt miljöansvar

VÅRT EKONOMISKA ANSVAR

De affärer Brixly gör ska alltid bygga på schyssta villkor och sund konkurrens. Det är förenat med ekonomiskt ansvarstagande som bidrar till förbättringar i branschen såväl som i samhället.

Läs mer om vårt ekonomiska ansvar

VÅRT SOCIALA ANSVAR

Vi ger tillbaka till de samhällen där vi finns. Det sker i form av engagemang, finansiellt stöd, kunskap eller projekt. Vi arbetar proaktivt för ökad jämställdhet och mot diskriminering i alla dess former.

Läs mer om vårt sociala ansvar

Kvalitet och säkerhet

För oss handlar en hög och jämn kvalitet om att vara en lokalt närvarande, ansvarsfull partner
som bygger och underhåller trygga samhällen och hållbara livsmiljöer där människor och
företag kan leva och utvecklas.

Läs mer om Brixlys kvalitet och säkerhet