Vi är i en riskfylld bransch

Vi tar och visar vårt ansvar för hur vi påverkar vår omgivning ur tre grundläggande perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För oss är det avgörande att vi är professionella i allt vi gör; att vi är kunniga och kompetenta på individnivå och att vi är noga med att lyssna in förutsättningar och ställa relevanta krav. Det är ett måste för att hålla en hög och jämn kvalitet. Vi tummar inte på frågor om säkerhet för oss, våra samarbetspartners och kunder eller för samhället i stort.

Vi är i en bransch som för med sig risker. Mycket står på spel, som pengar och värden – men framförallt människors hälsa. Vårt mål är att ingen människa vi rår över ska riskera att vara med om en incident eller olycka på jobbet; aldrig någon, aldrig någonsin. Därför genomför vi regelbundet räddningsövningar och krishantering. Det handlar i grunden om att vi är proaktiva och har god beredskap. Men frågan om kvalitet och säkerhet har fler dimensioner än så.

Vårt mål är att vara en klar och tydlig röst för att förändra vår bransch i positiv riktning; att främja mångfald och jämställdhet och att motverka diskriminering i alla dess former. Vi ska göra det på egen hand och i samverkan med andra. Därför samarbetar vi med bland andra Byggcheferna, Byggföretagen och branschens fackföreningar.

Ett viktigt led i vårt kvalitets- och säkerhetsarbete är de certifieringar och standars vi har och följer.

Kvalitet, Miljö & Arbetsmiljö

Om du vill ta del av vår policy om kvalitet, miljö
och arbetsmiljö samt vår samverkanspolicy, följ länkarna nedan.

Kvalité, miljö & arbetsmiljöpolicy

Samverkanspolicy

Hållbarhetsredovisning

Läs mer om vårt arbete med kvalitet och
säkerhet i vår Hållbarhetsredovisning.

Läs mer


Våra certifieringar

ISO 45001:2018

Ledningssystem för arbetsmiljö

ISO 14001:2015

Ledningssystem för miljö

ISO 9001:2015

Ledningssystem för kvalitet

ISO 26000: 2010

Vägledning för socialt ansvarstagande

ISO 44001:2017

Under 2019 kunde Brixly, som första företag i Sverige, ansöka och erhålla certifieringen för "ISO 44001:2017 Ledningssystem för affärsrelationer i samverkan".

Camilla
KMA-chef
Camilla Lindström

Telefon: 0701-890199
E-post: camilla.lindstrom@brixly.se

Du är varmt välkommen att ta kontakt med mig om det är något du undrar över eller skulle vilja veta om vårt kvalitets- och säkerhetsarbete.