Vi bygger långsiktiga relationer

Idag arbetar vi med byggserviceavtal för en lång rad kunder, kommunala såväl som privata. Serviceavtalen ger oss bra förutsättningar för att planera och organisera våra serviceinsatser på bästa sätt.


Vi utför alla slags reperationer och underhållsarbeten åt exempelvis offentliga och privata fastighetsägare samt försäkringsbolag. Vårt arbete omfattar alla slags skador som till exempel brand- och vattenskador, sättningar och mögelskador.

Att kunna ta hand om och lösa servicefrågor som handlar om underhåll, reparation och skador kräver kunnig och erfaren personal. Vårt lag består inte bara av skickliga yrkespersoner, de har också kompetens och erfarenhet av att hantera och lösa svåra situationer som kan uppstå oväntat och plötsligt. Våra kunder och deras kunder ska kunna sig säkra med oss. Alltid.