BRIXLY ÄR ETT
VÄRDERINGSDRIVET
FÖRETAG

Vi utgår från tre ord: laganda, ansvar och personlighet. De ger oss riktning och mening på vår resa framåt. Vi är branschens starkaste lag, vi tar ansvar för varandra och andra och vi är enkla och tydliga oavsett roll; som partner, kollega och arbetsgivare.

Vi har ett starkt och brett erbjudande och den mesta och bästa lokala närvaron av alla byggbolag på vår marknad. Det ger en närhet, långsiktighet och trygghet för våra kunder och samarbetspartners.

Trygghet och långsiktighet är också viktigt i vår strävan att vara branschens bästa arbetsgivare. Vi sätter en ära i att arbeta med egen fastanställd personal, våra Brixare. Deras engagemang, laganda och ansvarskänsla gör att vi kan hålla en hög och jämn kvalitetsnivå över tid.

Vi sätter människan främst. Alltid. Oavsett om det handlar om våra kunder, de som bor och jobbar i de hus och fastigheter vi bygger, om Brixarna, de vi sponsrar eller de som går våra utbildningar. Människan och laget, inget är viktigare än det. Därför är vårt viktigaste budskap:

Vi bygger för människor.


VÅR RESA

Vi startade faktiskt vår verksamhet redan på 1950-talet. Under många år var vi en del av Erlandsson Bygg. Men 2019 kunde vi äntligen ställa oss på helt egna ben. Vi rustade oss med ett nytt varumärke och tog med våra medarbetares hjälp fram ett nytt namn: Brixly. På så sätt är vi ett ungt bolag; fulla av energi och nyfikenhet om framtiden. Samtidigt som vi är erfarna som få. Här kan du se lite om vår sjuttioåriga resa:

1950

Karl-Erik Erlandsson startar byggverksamheten i Kungsbacka. Erlandssonkoncernen ägs fortfarande av familjen och huvudkontoret är kvar i Kungsbacka.

2000

Vi börjar vårt engagemang som sponsorer till Grunden BOIS. Än idag ett av de viktigaste sociala åtaganden vi har.

2007

Markus Brink, Brixlys VD börjar på Erlandsson Bygg. Han lockar med sig duktiga kollegor från andra bolag. En ny resa börjar. Bolaget har då 65 anställda och omsätter 185 miljoner kronor.

2008

Vi formaliserar vår interna kultur och betonar vikten av gemensamt arbetssätt; vi skapar Den Blå Boken.

2010

Vi etablerar oss i Tanum och bildar affärsområde Bohuslän.

2013

Vi etablerar oss i Skaraborg med kontor i Skövde.

2015

Vi slår igenom miljardtaket och omsätter strax över en miljard kronor.

2016

Den första årskullen elever på Brixlys utbildning "Lärande Bygg - integration på riktigt" börjar. Initiativet blir en succé och utbildningen fortsätter att växa.

2018

Vi var tidiga med att använda fossilfri diesel i personbilar och lätta lastbilar. 2018 bestämde vi att också inkludera samtliga Volvobilar, ett viktigt steg. Vi får Citroën att godkänna HVO100. 2018 var också vårt mest lönsamma år någonsin med en vinstmarginal på över 4,5 procent.

2019

Vi får vårt nya namn Brixly, och vi får vårt nya varumärke. Vid utgången av 2019 omsätter Brixly 2,1 miljarder kronor och är 488 anställda.

Ett säkert och hållbart företag

Vi arbetar målmedvetet för att bygga en mer hållbar framtid. För oss handlar det om en lång rad livsviktiga frågor som vi samlar i tre perspektiv; social, miljömässig och ekonomisk hållbarhet.

Hållbarhet handlar också mycket om kvalitét. Inte bara i de byggnationer vi gör utan också om våra processer, affärsrelationer, arbetsplatskultur och inte minst säkerhet.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Här finns vi

Vi finns i västra Sverige; från Strömstad ner till Halmstad, in mot Ljungby och Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro och Värmland. Vi har den överlägset bästa lokala närvaron av alla jämförbara byggbolag på vår marknad.

Här kan du se vilka orter vi finns på idag och se kontaktinformation till våra olika kontor.

Till vår kontaktsida

FAKTA OM BRIXLY AB

Brixly AB ingår i en koncern med ett femtontal bolag. Totalt är det närmare 600 anställda i bolagsgruppen. Brixly AB har närmare 500 anställda i det egna bolaget. Se mer på allabolag.se. 2020 omsatte Brixly AB 2,3 miljarder kronor och hade ett resultat på 73 miljoner kronor före skatt. Bolagets säte är i Mölndal.

Adressen är:
Alfagatan 9
431 49 Mölndal
Telefon: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163