Skyddsrumsexpertis med fokus på kvalitet och samarbeten

I Sverige spelar skyddsrum en avgörande roll inom samhällets beredskapsplanering, och Brixly är stolta över att vara specialister inom området. Med gedigen erfarenhet sedan 2018 har vi framgångsrikt kontrollerat och åtgärdat skyddsrum för kunder som Poseidon, Stadsfastigheter, Riksbyggen, Platzer, Ale kommun med flera. Vår flexibilitet och förmåga att omfördela resurser vid akuta byggarbeten har cementerat vår position som en pålitlig partner.

MSB och skyddsrum

För att säkerställa att skyddsrummet uppfyller högt ställda krav utför MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap – skyddsrumskontroller. Denna centrala myndighet övervakar och stödjer implementeringen av skyddsrum i Sverige, och deras expertis är avgörande för att garantera optimal funktion och säkerhet.Fastighetsägare kan ytterligare säkra skyddsrummets tillstånd genom att anlita en skyddsrumssakkunnig för en noggrann statusbesiktning. På Brixly erbjuder vi långtgående expertis inom skyddsrumsbesiktningar. Våra besiktningar genererar inte bara detaljerade protokoll med föreslagna åtgärder utan utgör även en värdefull möjlighet att erhålla rådgivning och insikter inför framtida förbättringar.

Erfarenhetsbaserad platsorganisation och ansvarsfördelning

Brixlys platsorganisation består av erfarna yrkesmän som har samarbetat i flera år och har djupgående kunskap om att arbeta med kvarboende hyresgäster och pågående verksamheter. Genom vår beprövade erfarenhet har vi byggt upp en imponerande portfolio, och vår servicegrupp träffas regelbundet för att diskutera förbättringar och förändringar.

Samarbete och externa resurser för optimal effektivitet

Ett framgångsrikt samarbete kräver att alla inblandade parter delar samma kunskap om avtal, krav och mål. Vi värderar nära samarbete med skyddsrumssakkunniga och andra partners, vilket säkerställer att våra projekt uppfyller de högsta standarderna. Vi kombinerar vår egen kompetenta personal med externa resurser för att utföra bygg- och snickeriarbeten med precision och expertis. Vi betonar tydlig kommunikation och effektiva arbetsprocesser för att leverera projekt i rätt tid och enligt högsta kvalitetsstandard.

Strukturerad projektplanering och kontrollprocesser

Vi värdesätter tydlig projektplanering och genomförande. Från mottagandet av arbetsorder till avslutande av projektet, använder vi interna möten och avancerade system för att optimera våra arbetsflöden. Vi lägger stor vikt vid att samordna arbeten, hålla tider och kommunicera eventuella avsteg för att säkerställa smidiga processer.

Kvalitetssäkring och framtidsspaning

Vår verksamhet är certifierad enligt ISO-standarder för kvalitet, miljö och arbetsmiljö. Vi strävar efter ständig utveckling genom interna revisioner och erfarenhetsmöten efter avslutade projekt. Genom att upprätthålla höga kvalitetsstandarder och genomföra noggranna kontroller av våra underentreprenörer och leverantörer, säkerställer vi en framgångsrik och trygg hantering av skyddsrum.

Brixly är dedikerade att fortsätta erbjuda högkvalitativa skyddsrum och att vara en pålitlig partner för våra kunder. Vi är inte bara byggföretaget som bygger skyddsrum – vi bygger trygghet och säkerhet för framtiden.

Intresseformulär skyddsrum