Vi bygger för människor

Inom entreprenad tar vi helhetsansvaret för ett projekt. Det kan handla om att bygga bostäder, skolor, vårdinrättningar, köpcentra, industrilokaler och mycket mer.

Vår roll och vårt ansvar omfattar hela kedjan; från projektering och planering till budgetering, kostnadskontroll och hantering av alla produktionsprocesser - samt att i alla lägen välja de bästa tekniska och praktiska lösningarna för ett projekt. Vår ambition är att ta tillvara kundens kunskap, erfarenhet och vision. Vi vet att den bästa, effektiva och mest hållbara lösningen kommer när vi samverkar med varandra.

Inom entreprenadservice och ombyggnation tar vi hand om och servar det vi byggt - och mycket mer än så. Vi är en innovativ problemlösare som hittar nya och bättre lösningar på specifika befintliga problem. Det kan till exempel handla om en angränsande fastighet, om trafikflöden eller ett saneringsbehov. Vi på Brixly har lång erfarenhet av entreprenadservice och ombyggnation, vi tillhör branschens mest rutinerade problemlösare.


Oavsett om det handlar om en omfattande totalentreprenad eller en entreprenadservice, är en effektiv, kunnig och smidig projektledning a och o. Vi är måna om att alla moment, processer och team ska fungera och prestera som det är tänkt och att kommunikationen i projektet ska fungera på bästa sätt. Vi säkerställer att allt flyter som planerat mellan oss och kunden samt mot exempelvis myndigheter, arkitekter, leverantörer och underleverantörer.

Förutom våra anställda Brixare, arbetar vi med omsorgsfullt utvalda och handplockade underleverantörer, eller samarbetspartners som vi kallar dem. Vi känner dem väl, många av dem har arbetat med oss under lång tid och blivit som en del av vår familj, en del av vårt lag. Tillsammans fungerar vi som ett sammansvetsat team, över hela vår region och på varje plats. Vi vet att vi är lika beroende av andra som av varandra; det är tillsammans vi bygger med framgång.