PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Sporthall
Entreprenadform: Total
Region: Nord
Verksamhetsområde:
  • Entreprenad
ÅRTAL START: 2019
ÅRTAL KLART: 2020
BESTÄLLARE: Stenungsundshem AB
BYGGSTATUS: Färdigställd

Objektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra stycken klassrum, inklusive ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Strömstiernaskolans gymnastikhall, Strömstad

Entreprenaden har omfattat renovering och ombyggnad av tak till sadeltak, nytt fläktrum och ventilation till alla utrymmen. Nya fasadfönster mot gymnastikhall.

Läs mer
Nord
Idrottshall Hallerna, Stenungsund

Objektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra stycken klassrum, inklusive ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.

Läs mer
Öst
Kavelbrohallen tillbyggnad, Skövde

En ny, fullstor, idrottshall i anslutning till den befintliga "Kavelbrohallen".

Läs mer