Det hållbara företaget

Vi tror på att vara mycket mer än ett byggföretag. Vi vill vara den som tydligt och konkret bidrar till livskraftiga, attraktiva och trygga samhällen där människor, företag och verksam-heter kan leva, utvecklas och frodas – på ett hållbart sätt.

Att ta ansvar för vår miljö, hälsa och säkerhet, en etiskt sund bransch, för de samhällen vi verkar i och för framtida generationer - är något vi på Brixly gjort i decennier. Det är ett ansvar som är allt mer angeläget och vi håller det högt på vår agenda.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete

Vårt miljöansvar

Vi vill stå för en minimal miljöpåverkan och fotavtryck. Inom alla delar av vår verksamhet gör vi aktiva val som som påverkar vår och andras hälsa positivt.

Läs mer om vårt miljöansvar

Vårt ekonomiska ansvar

De affärer Brixly gör ska alltid bygga på schyssta villkor och sund konkurrens. Det är förenat med ekonomiskt ansvarstagande som bidrar till för-bättringar i branschen och samhället.

Läs mer om vårt ekonomiska ansvar

Vårt sociala ansvar

Vi ger tillbaka till de samhällen där vi finns. Det sker i form av engagemang, finansiellt stöd, kunskap eller projekt. Vi arbetar proaktivt för ökad jämställdhet och mot diskriminering i alla dess former.

Läs mer om vårt sociala ansvar

För våra samarbets-
partners

Att göra affärer på ett ärligt och ansvarsfullt sätt är A och O för Brixly. Det är så vi bygger relationer med våra kunder och det är så vi bygger vår framtid. Under sidan "för våra samarbetspartners" kan ni bland annat läsa vår uppförandekod, KMA-policy och hitta fakturor.

Gå till för våra samarbetspartners

För våra kunder

När vi säger att vi vill vara branschens bästa och mest trygga byggpartner talar vi inte i egen sak. För det handlar om dig. Det handlar om hur du som är kund till oss upplever och uppfattar oss. Att du är trygg med oss.

Under sidan "för våra kunder" hittar du information som fakturor, garantier och företagsbroschyrer.

Gå till för våra kunder

Icon sponsring

Sponsring

Vi har en stark tro på människor och att människor tillsammans blir starkare. Därför är rollen som sponsor naturlig för oss; det är en av grundbultarna i vårt varumärke och identitet. Sponsring är en viktig del av vårt sociala ansvar och hållbarhetsarbete.

Läs mer om sponsring