PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Entreprenadform: Total
Region: Nord
Verksamhetsområde:
ÅRTAL START: 2021
ÅRTAL KLART: 2023
BESTÄLLARE: Hagfors kommun
BYGGSTATUS: Pågående

Projektet avser tillbyggnad av bef. förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Totalt ca 825 m2 + 41 m2 fläktrum.

Projektet avser även ombyggnad av delar av bef. byggnad med lastkaj, kök, diskrum, klassrum och kapprum. Totalt ca 165 m2.

Till projektet hör också nybyggnad av två stycken fristående komplementbyggnader, en för miljöstation (ca 31m2) och en för förråd (ca 8m2), en träterrass utanför matsalen (ca 80m2) samt angränsande markarbeten.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Skee skola, Skee

Nybyggnation av klassrumsbyggnad i två våningar. Bruksarea ca 605m².

Läs mer
Nord
Tången förskola, Strömstad

Nybyggnad av förskola för 100 elever. Yta ca 850 m².

Läs mer
Nord
Grålös förskola, Strömstad

Objektet avser nybyggnad av förskola innehållande sex barnavdelningar med vardera 20 st förskoleplatser.

Läs mer