PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Entreprenadform: Total
Region: Nord
Verksamhetsområde:
  • Entreprenad
ÅRTAL START: 2021
ÅRTAL KLART: 2023
BESTÄLLARE: Hagfors kommun
BYGGSTATUS: Färdigställd

Projektet avser tillbyggnad av bef. förskola/skola med ny del innehållande klassrum, torg, entré, elevhälsa, personalutrymmen, slöjdsalar samt hemkunskapssal. Totalt ca 825 m2 + 41 m2 fläktrum.

Projektet avser även ombyggnad av delar av bef. byggnad med lastkaj, kök, diskrum, klassrum och kapprum. Totalt ca 165 m2.

Till projektet hör också nybyggnad av två stycken fristående komplementbyggnader, en för miljöstation (ca 31m2) och en för förråd (ca 8m2), en träterrass utanför matsalen (ca 80m2) samt angränsande markarbeten.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Göteborg
Hultskolan, Göteborg

Nybyggnad på 2600 m2 ersätter fyra gamla skolbyggnader. Den nya skolan byggs i ett plan och kommer att ha en fasad i gråbrunt trä. I anslutning till skolan byggs en idrottshall.

Läs mer
Göteborg
Styrsöskolan, Styrsö

På Styrsöskolan ska en nybyggnad F-5 byggas för att ersätta Kalvhagsskolan. Byggnaden kommer uppföras i två plan i platsgjuten betongstomme för ca 150 elever på tomtens nordvästra del som hus D.

Läs mer
Nord
Mällby Förskola, Strömstad

Nybyggnad av 6 stycken förskoleavdelningar samt personalutrymmen och utvändiga förråd/miljöhus. Bruksarea ca 1.100 m²

Läs mer