Vi kan miljöcertifieringar

Vårt engagemang för miljöarbete är ett centralt inslag i vår verksamhet.

Vi strävar efter ett så miljövänligt projektgenomförande som möjligt i varje uppdrag vi åtar oss. Miljöförbättrande åtgärder ser vi som investeringar och vi tar miljöarbetet på stort allvar. 

Brixly AB har lång och bred erfarenhet av miljöcertifieringar av byggnader och vi har personal som är certifierade för bl.annat BREEAM, LEED, Svanen, GreenBuilding, Miljöbyggnad guld.

 

  

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly