Vi kan miljöcertifieringar

Vårt engagemang för miljöarbete är ett centralt inslag i vår verksamhet.

Vi strävar efter ett så miljövänligt projektgenomförande som möjligt i varje uppdrag vi åtar oss. Miljöförbättrande åtgärder ser vi som investeringar och vi tar miljöarbetet på stort allvar. 

Brixly AB har lång och bred erfarenhet av miljöcertifieringar av byggnader och vi har personal som är certifierade för bl.annat BREEAM, LEED, Svanen, GreenBuilding, Miljöbyggnad guld.

 

  

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly