Våra regioner

 

Erlandsson Bygg värdesätter en tydlig lokal förankring och har i sina regioner för närvarande 28 kontor. Varje region drivs som ett eget aktiebolag med en lokal VD. Detta för att skapa en närhet och förståelse för den lokala marknaden.  

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly