UTI – Korta vägen till arbete

Utländska tekniker och ingenjörer (UTI) är en förberedande arbetsmarknadsutbildning i Göteborgsregionen för personer med utländska akademiska studier inom teknik eller naturvetenskap.

Utbildningen skall ge möjlighet till ett arbetsliv på den svenska arbetsmarknaden. Då tas kompetens inom yrkesområden tillvara och konkurrenskraften stärks i den lokala regionens näringsliv.

Brixly AB har för avsikt att ta in en UTI anställd per år.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly