Kompletterande bygg

och Drivmedelservice

Vi försöker hela tiden överbrygga de trånga sektorerna i en byggprocess. Brixly AB har en särskild avdelning med specialiserade yrkesmän för att kunna försörja processen med kompetens. Vi har egen personal för plåtslageri och smide, samt två kompletta hallar där vi prefabricerar väggblock.

Drivmedelservice
Vi är det stora företaget med den lokala anknytningen. Med över 60 års erfarenhet av byggbranschen och kontor i nästan hela Sverige, kan vi erbjuda alla typer av byggentreprenader på drivmedelsanläggningar.

Med vår erfarenhet, personal och stora geografiska täckning kan vi ge oljebolagen en service utöver det vanliga, där säkerhet, kvalitet och garanti står i fokus. Vår personal utgår från orten närmast dig. Det sparar både tid, pengar och miljön.

 

Anläggning
Vi har även en avdelning som utför mark- och anläggningsarbeten. Vi utför entreprenader för privata exploatörer och fastighetsbolag samt för kommuner, trafikverk etc.

Några exempel på utförda uppdrag/byggnadsverk är; gatu- och VA anläggningar, rivningar och saneringar, skolor, köpcenter, kontor, industrihallar, parkeringar, bostäder/bostadsområden, vattenreservoarer och kajanläggningar.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly