Tjänster

Tjänster och erbjudanden

Efter sjuttio år i branschen tror vi oss veta vad våra kunder vill ha och behöver; en partner som gör dem trygga och som är kunnig om deras affär och förutsättningar.

De vill kunna känna full tillit till sin byggpartner, oavsett vilken typ av projekt, process eller tjänst det handlar om. Vi på Brixly har ett komplett erbjudande och vi har samtidigt en unikt stark lokal närvaro. Den kombinationen ger oss en sällsynt förmåga att ta hand om våra kunder, som är lika många som de är olika; stora kommersiella företag, offentliga verksamheter likväl som privatpersoner och många fler. Vad de behöver skiftar, men i grunden är det lika: de vill ha och behöver en kompetent, pedagogisk och närvarande partner som gör dem trygga och håller vad som lovats.

Våra erbjudanden

Entreprenad & entreprenadservice

Vi har en stor bredd i vår verksamhet som gör oss kompletta och mångsidiga i att kunna hantera olika typer av byggentreprenader och serviceuppdrag. Bredden gör att vi bättre än någon annan kan möta det våra kunder, stora som små, frågar efter; att man vill ha rätt produkt till rätt pris och alltid i tid och att man vill ha det av en kunnig, närvarande och trygg byggpartner. Och vi vet, det är ett behov som ökar.

Kenneth Ploghed

Kennet Ploghed
Affärsområdeschef Entreprenadservice Göteborg
031-389 00 00
Skicka mail

Affärs & projektutveckling

Brixlys affärsidé inom affärs- & projektutveckling är att utveckla och driva affärer i form av mark- och företagsförvärv, primärt tänkta för byggnation. Vi utvecklar markområden med planprocesser och skapar färdiga byggprojekt. Vi tar ansvar för hela processen, från idé och markförvärv till planläggning, byggnation och försäljning.
Brixly projektutveckling

Elin Andersson
Affärs- och projektutvecklingschef
031-389 00 00
Skicka mail

Byggservice & byggskadeservice

Vi utför alla slags reparationer och underhållsarbeten åt exempelvis försäkringsbolag och statliga, kommunala samt privata fastighetsägare. Våra erfarna och kompetenta medarbetare hanterar alla typer av svåra situationer och skador som kan uppstå vid till exempel bränder, vattenskador eller saneringsarbeten. Och vi på Brixly sätter en ära i att ha korta och effektiva beslutvägar, ibland kan det vara väldigt bråttom.

Gert Karlsson

Gert Karlsson
Ansvarig för försäkringsskador Sverige
031-389 00 00
Skicka mail

Kompletterande bygg, drivmedelsservice samt mark- och anläggningsarbeten

På Brixly har vi specialiserade yrkesmän vars spetskompetenser kan överbrygga olika trånga sektorer i en byggprocess. Till exempel utför vi mark- och anläggningsarbeten, ofta på entreprenad för privata exploatörer och fastighetsbolag samt för kommuner, trafikverk med flera. Vidare har vi två helt kompletta hallar där vi prefabricerar väggblock. Vi erbjuder också alla slags byggentreprenader på drivmedelsanläggningar där vår gedigna erfarenhet gör att vi kan möta oljebolagens höga krav på säkerhet, kvalitet och effektivitet.

Ulf Sörkvist
Arbetschef
0525-293 00
Skicka mail

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly