TiksPac

TiksPac-konceptet är ett miljökoncept där stationer med gratis hundpåsar är placerade på utvalda platser såsom promenadstråk, parker, badplatser och andra offentliga platser. Det finns två koncept: CSR som riktar sig mot kommuner, och RENT som riktar sig mot fastighetsägare, campingar, hotell och liknande. Stationerna har formen av skyltar som monteras på befintliga stolpar, och hundpåsarna är 100 procent biologiskt nedbrytbara. TiksPac har cirka 7000 stationer utplacerade i Norden och England.

”Brixly är en stor och viktig samarbetspartner för Tikspac i Sverige. Brixlys bidrag i vårt gemensamma CSR arbete för en renare publik miljö är av stor vikt”

Stefan Arvidsson, TF VD

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly