Svanen

Vi har byggt Svanenmärkt, metoden ser till livscykelperspektivet och ställer krav på bland annat material, energiförbrukning, sortering och gröna grepp. Vi har erhållit en grundlicens för produktgruppen Småhus, flerbostadshus och byggnader för skolor och förskolor enligt kriterieversion 3.5 som är giltig till mars 2021. Vi kan på så sätt erbjuda våra kunder att bygga Svanenmärkt.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly