Sandahls Bygg AB förvärvas av Erlandsson Bygg AB

Erlandsson Bygg AB har tecknat avtal om att förvärva rörelsen i Sandahls Bygg AB med säte i Falköping. Förvärvet är en så kallad inkråmsaffär.

Läs hela pressmeddelandet, klicka här.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly