Reklamation

Erlandsson Bygg jobbar med att utveckla kvalitetstänket i alla led. Detta är ett sätt för att uppnå ledningens mål med 100% kundnöjdhet.

Klicka till din region. Där hittar du ett enkelt verktyg för att anmäla reklamationer. Det underlättar både för dig och för vidare kommunikation från vår sida. Tack!

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly