Erlandsson Bygg i Örebro

Vi vill vara nära kunden. Genom vårt kontor i Örebro erbjuder vi nya och befintliga kunder i området en bättre och mer personlig service.

Vår verksamhet består av samverkansentreprenader, traditionella byggentreprenader och byggservice som om- och nybyggnader med total- och generalentreprenader. Våra kunder är såväl offentliga myndigheter, försäkringsbolag som privatägda företag och privata fastighetsägare. 

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly