Räddningsövningar

Brixly AB genomförde i 2014 den första räddningsövningen i sitt slag i Sverige, på en arbetsplats för Hedin Fastigheter i Mölndal. Sedan dess har det hållits flera övningar. Den senaste var i oktober 2018, då det genomfördes en fullskalig räddningsövning på en byggarbetsplats i Vänersborg.

Att öva räddning och krishantering tillsammans med räddningstjänst, polis, ambulans, arbetsmiljöverk och andra berörda enheter är oerhört viktigt.

– För oss är detta oerhört värdefullt, dels för att testa våra rutiner men också för att få en praktisk övning, säger Markus Brink, VD för Brixly AB.

Att stänga en arbetsplats för en dag för att öva är självklart. Övningarna ger ovärderlig information och erfarenhet för att kunna förbereda sig på bästa sätt.

Flera viktiga synpunkter har under åren framkommit däribland vikten att utmärka den person på byggarbetsplatsen som har ansvaret och mest information. Läs mer om den branchstandarden ‘Rosa västen’ som kom på plats tack vara räddningsövningarna.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly