PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Entreprenadform: General
Region: Göteborg
Verksamhetsområde: Entreprenad
ÅRTAL START: 2018
ÅRTAL KLART: 2019
BESTÄLLARE: Göteborgs Stad Lokalförvaltningen
BYGGSTATUS: Färdigställd
PRIS: 71 - 100 mkr

På Styrsöskolan ska en nybyggnad F-5 byggas för att ersätta Kalvhagsskolan. Byggnaden kommer uppföras i två plan i platsgjuten betongstomme för ca 150 elever på tomtens nordvästra del som hus D.

En omfattande ombyggnation i hus B samt utökning av husets yta krävs för att klara den ökade belastningen på matsal, gymnastik och omklädningsrum. Köket på Styrsöskolan är idag ett mottagningskök för 180 portioner men ska byggas om till ett tillagningskök för 535 portioner.

I direkt anslutning till kökets ingång placeras ett nytt ÅV-hus (hus E). I Hus A kommer vissa ombyggnads- och underhållsåtgärder utföras för att skapa en gemensam administration med elevhälsa för hela skolan.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Strömstiernaskolan, Strömstad

Renovering och ombyggnad av tak till sadeltak, nytt fläktrum och ventilation till alla utrymmen.

Läs mer
Nord
Skolmoduler Hedeskolan

Flytt av bef. moduler, samt renovering/ anpassning av dessa för skolmiljö.

Läs mer