PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Sporthall
Entreprenadform: Total
Region: Nord
Verksamhetsområde:
  • Entreprenad
ÅRTAL START: 2015
ÅRTAL KLART: 2016
BESTÄLLARE: AB Strömstadslokaler
BYGGSTATUS: Färdigställd
PRIS: 0-29 mkr

Entreprenaden har omfattat renovering och ombyggnad av tak till sadeltak, nytt fläktrum och ventilation till alla utrymmen. Nya fasadfönster mot gymnastikhall.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Öst
Kavelbrohallen tillbyggnad, Skövde

En ny, fullstor, idrottshall i anslutning till den befintliga "Kavelbrohallen".

Läs mer
Nord
Idrottshall Hallerna, Stenungsund

Objektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra stycken klassrum, inklusive ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.

Läs mer