PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Bostäder
Entreprenadform: Total
Region: Nord
Verksamhetsområde: Mark och anläggning
ÅRTAL START: 2021
ÅRTAL KLART: 2021
BESTÄLLARE: Riksbyggen Uddevalla
BYGGSTATUS: Pågående
PRIS: 0-29 mkr

Nytt parkeringsdäck

Brixly har tecknat avtal om nytt parkeringsdäck i Uddevalla, beställare är Riksbyggen.

Nytt parkeringsdäck över befintlig parkeringsyta med anslutningsväg och laddplatser samt installation av dagvattenhantering, oljeavskiljare och ny mindre parkeringsyta.

Brf-styrelsens beslut, konkurreras utsatt upphandling där ekonomi varit styrande och redovisad. Tider har styrts till huvudsak av leveranstider på prefab.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Göteborg
Kolla Parkstad kv 17

Nybyggnad av 20 hyreslägenheter i tre plan, ett plan med sex gruppbostäder samt bottenplan med BVC och en tandvårdsklinik. Passivhus enl FEBY2012.

Läs mer
Nord
Östra och västra Hållö, Smögen

Nybyggnation av totalt 60st lägenheter, 33st för Brf Östra Hållö och 27st för Brf Västra Hållö.

Läs mer
Nord
Magasinet, Smögen

Brixly AB bygger Magasinet Smögen AB:s nya bostadsrätter, med totalt 33 lägenheter.

Läs mer