PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Entreprenadform: Total
Region: Nord
Verksamhetsområde:
  • Entreprenad
  • Mark och anläggning
ÅRTAL START: 2023
ÅRTAL KLART: 2024
BESTÄLLARE: Stenungsunds kommun
BYGGSTATUS: Pågående
PRIS: 71 - 100 mkr

Entreprenaden avser tillbyggnad av en skola i 2 våningar samt teknikutrymmen (Hus E) med BTA på ca 1900 kvadratmeter. Nybyggnaden innehåller storkök, matsal, bibliotek, slöjdsalar, musiksal, personalrum, expedition m m.

Ombyggnationen av befintliga byggnader Hus A, Hus B och Hus C avser BRA ombyggnad på ca 550 kvadratmeter.

Det ingår omfattande markarbeten och ny utemiljö med lekutrustning, cykelgarage och växter på skolgården. Entreprenaden omfattar även ny bussangöring och nya parkeringar m m.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Mällby Förskola, Strömstad

Nybyggnad av 6 stycken förskoleavdelningar samt personalutrymmen och utvändiga förråd/miljöhus. Bruksarea ca 1.100 m²

Läs mer
Nord
Skee skola, Skee

Nybyggnation av klassrumsbyggnad i två våningar. Bruksarea ca 605m².

Läs mer