PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Entreprenadform: Utförande
Region: Göteborg
Verksamhetsområde:
  • Entreprenadservice
ÅRTAL START: 2022
ÅRTAL KLART: 2024
BESTÄLLARE: Lokalförvaltningen i Göteborg
BYGGSTATUS: Pågående

På uppdrag av Stadsfastighetsförvaltningen utför Brixly invändig ytskiktsrenovering, ombyggnad och installationsarbete på Kungsladugårdsskolan.

Projektet är uppdelat i 10 etapper och i veckan besiktigades etapp 6, som skall bli kulturskolans nya lokaler. Utöver de invändiga ytskiktsetapperna har även skolan fått 4 st nya luftbehandlingsaggregat installerade, ett helt nytt värmesystem med tillhörande radiatorer. Avloppsystemet är delvis bytt och delvis relinat.

Projektet startade i Februari 2022 och bedöms vara färdigställt under Q4 2024
SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Göteborg
Hedens förskola, Hönö

Nybyggnad av förskola.

Läs mer
Nord
Mällby Förskola, Strömstad

Nybyggnad av 6 stycken förskoleavdelningar samt personalutrymmen och utvändiga förråd/miljöhus. Bruksarea ca 1.100 m²

Läs mer