PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Sporthall
Entreprenadform: Total
Region: Öst
Verksamhetsområde:
  • Entreprenad
ÅRTAL START: 2018
ÅRTAL KLART: 2019
BESTÄLLARE: Skövde kommun
BYGGSTATUS: Färdigställd
PRIS: 30-70 mkr

En ny, fullstor, idrottshall i anslutning till den befintliga "Kavelbrohallen".

Det byggs läktare med plats för ca 500 personer. 12 stycken omklädningsrum samt 2 stycken domaromklädningsrum. Café med servering, utrymme för gym och aerobics, personalrum, kontorsplatser samt teorisal.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Strömstiernaskolans gymnastikhall, Strömstad

Entreprenaden har omfattat renovering och ombyggnad av tak till sadeltak, nytt fläktrum och ventilation till alla utrymmen. Nya fasadfönster mot gymnastikhall.

Läs mer
Öst
Kavelbrohallen tillbyggnad, Skövde

En ny, fullstor, idrottshall i anslutning till den befintliga "Kavelbrohallen".

Läs mer
Nord
Idrottshall Hallerna, Stenungsund

Objektet avser nybyggnad av idrottshall med omklädningsrum och fyra stycken klassrum, inklusive ombyggnation i befintlig skola med personalutrymmen.

Läs mer