PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Entreprenadform: Total
Miljöprofil: ja
Region: Nord
Verksamhetsområde:
  • Entreprenad
ÅRTAL START: 2019
ÅRTAL KLART: 2021
BESTÄLLARE: Kraftstaden Fastigheter Trollhättan AB
BYGGSTATUS: Färdigställd
PRIS: 30-70 mkr

Nyproduktion av förskola. Huset är en träbyggnad, enligt Miljöbyggnad nivå Silver.

Förskolan har uppförts i 2 plan. På dessa 2 plan rymmas det 6 avdelningar och ett tillagningskök, till ytan är det cirka 1600 kvm.

Huset har uppförts som träbyggnad, vilket innebär att den har byggts med en stomme i trä, enligt Miljöbyggnad nivå Silver. Totalt mäter Miljöbyggnad 15 olika värden, där man bland annat mäter energiförbrukningen och inomhusmiljön så att luften håller god kvalitet.

Inspiration till arkitekturen är hämtad från en befintlig fastighet på Innovatum, som i dagsläget är den enda träbyggnad som finns på området. Detta för att skapa känslan av att den nya byggnaden alltid har funnits på Innovatum.

SE FLER PROJEKT