PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Entreprenadform: Total
Region: Nord
Verksamhetsområde: Mark och anläggning
ÅRTAL START: 2018
ÅRTAL KLART: 2018
BESTÄLLARE: Strömstads Lokaler
BYGGSTATUS: Färdigställd
PRIS: 0-29 mkr

Markarbeten för en ny förskola med en byggyta på ca 1250 m2. Arbetena omfattar projektering, grundläggning, VA, pålning och finplanering
m m.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Backaskolan & Backagruppboende, Landvetter

Backaskolan är en ny skola för cirka 300 elever med lokaler för undervisning.

Läs mer
Göteborg
Kortedala Park

Projektet avser nybyggnad av förskola om tre avdelningar med tillagningskök.

Läs mer