PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Entreprenadform: Total
Region: Öst
Verksamhetsområde:
  • Entreprenad
ÅRTAL START: 2023
ÅRTAL KLART: 2024
BESTÄLLARE: Karlsborg kommun
BYGGSTATUS: Pågående

Projektet är uppdelat i 4 etapper och innefattar byte av samtliga installationer, ytskikt, brand och tillgänglighetsåtgärder, byte av tak 1200 kvm samt en ny skolgård. Detta görs i pågående verksamhet.

Lärosal, grupprum, tillbyggnad (röd fasad) gjordes i första etappen.

Etapp 2 innefattade tillbyggnad ny entré, kommunikationsutrymmen, bibliotek, arbetsrum, elevhälsa, personalutrymmen, storkök samt renovering av befintlig hiss.

I etapp 3 gör vi nya NO-salar kemi, biologi och fysik på plan 1. På plan 2 blir det nya lärosalar och uppehållsrum. Etapp 3 ska lämnas över till beställaren vecka 13.

Etapp 4 Hus D innefattar ny entré, hemkunskap, bild, musik, teknik, textil och träslöjd.

Till våren startar markentreprenaden med skolgården med lite nya grönytor, plattläggning, basketplan, pergolas, utomhus pingis, schackbord m m.

Projektet ska i sin helhet lämnas över vecka 44 2024 till beställaren Karlsborg kommun.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Skolmoduler Hedeskolan

Flytt av bef. moduler, samt renovering/ anpassning av dessa för skolmiljö.

Läs mer
Nord
Kullaviks Montessoriskola

På uppdrag av Hemsö Fastighets AB byggde vi en ny montesoriskola i Kullavik.

Läs mer