PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Skolor/förskolor
Entreprenadform: Total
Region: Öst
Verksamhetsområde:
  • Entreprenad
ÅRTAL START: 2023
ÅRTAL KLART: 2024
BESTÄLLARE: Karlsborg kommun
BYGGSTATUS: Pågående

Projektet är uppdelat i 4 etapper och innefattar byte av samtliga installationer, ytskikt, brand och tillgänglighetsåtgärder, byte av tak 1200 kvm samt en ny skolgård. Detta görs i pågående verksamhet.

Lärosal, grupprum, tillbyggnad (röd fasad) gjordes i första etappen.

Etapp 2 innefattade tillbyggnad ny entré, kommunikationsutrymmen, bibliotek, arbetsrum, elevhälsa, personalutrymmen, storkök samt renovering av befintlig hiss.

I etapp 3 gör vi nya NO-salar kemi, biologi och fysik på plan 1. På plan 2 blir det nya lärosalar och uppehållsrum. Etapp 3 ska lämnas över till beställaren vecka 13.

Etapp 4 Hus D innefattar ny entré, hemkunskap, bild, musik, teknik, textil och träslöjd.

Till våren startar markentreprenaden med skolgården med lite nya grönytor, plattläggning, basketplan, pergolas, utomhus pingis, schackbord m m.

Projektet ska i sin helhet lämnas över vecka 44 2024 till beställaren Karlsborg kommun.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Göteborg
Kortedala Park

Projektet avser nybyggnad av förskola om tre avdelningar med tillagningskök.

Läs mer
Nord
Ånneröds förskola, Strömstad

Objektet avser nybyggnad av förskola innehållande sex barnavdelningar med vardera 20 st förskoleplatser.

Läs mer