PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Sjukhus / Vård
Entreprenadform: Total
Region: Göteborg
Verksamhetsområde: Entreprenadservice
ÅRTAL START: 2020
ÅRTAL KLART: 2021
BESTÄLLARE: Öckerö Fastigheter AB
BYGGSTATUS: Färdigställd

Nyproduktion av ett BmSS (Bostad med Särskild Service) boende.

6 stycken lägenheter fördelade på två våningar, gemensamma ytor och personalutrymmen. Komplementbyggnaden inhyser sprinklercentral, ÅV-rum och förråd.

Höga tillgänglighetskrav ställer höga krav på betongarbeten, flytspackelarbeten och vid anslutande stenläggning runt huset. Projektet är beläget på Hönö, vilket ställer höga krav på utvändigt material. Fasadmaterialet blir Cedralpanel som är ett mer beständigt material än vanlig träpanel. Aluminiumplåt väljs istället för stålplåt p g a de höga saltvärdena som är i luften.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Hede Gruppboende

Projektet Hede Gruppbostad är gruppbostad med 6 lägenheter med tillhörande gemensamhets och personalutrymmen. LOA/BOA 442 m2 samt utvändigt förråd.

Läs mer
Göteborg
BmSS-boende, Hönö

Nyproduktion av ett BmSS (Bostad med Särskild Service) boende.

Läs mer
Syd
Björkris vård- och omsorgsboende, Kungsbacka

120 lägenheter för Eksta Bostads AB.

Läs mer