PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Sjukhus / Vård
Entreprenadform: Total
Region: Göteborg
Verksamhetsområde: Entreprenadservice
ÅRTAL START: 2020
ÅRTAL KLART: 2021
BESTÄLLARE: Öckerö Fastigheter AB
BYGGSTATUS: Pågående

Nyproduktion av ett BmSS (Bostad med Särskild Service) boende.

6 stycken lägenheter fördelade på två våningar, gemensamma ytor och personalutrymmen. Komplementbyggnaden inhyser sprinklercentral, ÅV-rum och förråd.

Höga tillgänglighetskrav ställer höga krav på betongarbeten, flytspackelarbeten och vid anslutande stenläggning runt huset. Projektet är beläget på Hönö, vilket ställer höga krav på utvändigt material. Fasadmaterialet blir Cedralpanel som är ett mer beständigt material än vanlig träpanel. Aluminiumplåt väljs istället för stålplåt p g a de höga saltvärdena som är i luften.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Syd
Åsaäldreboende

Nybyggnad av 20 st lägenheter samt totalombyggnad av 40 st lägenheter, storkök samt administrativa delar av anläggningen som är ca 6000 m2.

Läs mer
Nord
Folktandvården/Biblioteket, Strömstad

Ombyggnad av biblioteket och folktandvården i Strömstad, samt utvändig renovering av fasader och yttertak.

Läs mer
Syd
Särö Vård- och omsorgsboende, Kungsbacka

Brixly AB och Eksta har tillsammans skapat ett nytt äldreboende i Särö utanför Göteborg med 80 lägenheter och inbjudande gemensamhetsytor.

Läs mer