PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Sjukhus / Vård
Entreprenadform: Total
Region: Göteborg
Verksamhetsområde:
  • Entreprenadservice
ÅRTAL START: 2020
ÅRTAL KLART: 2021
BESTÄLLARE: Öckerö Fastigheter AB
BYGGSTATUS: Färdigställd

Nyproduktion av ett BmSS (Bostad med Särskild Service) boende.

6 stycken lägenheter fördelade på två våningar, gemensamma ytor och personalutrymmen. Komplementbyggnaden inhyser sprinklercentral, ÅV-rum och förråd.

Höga tillgänglighetskrav ställer höga krav på betongarbeten, flytspackelarbeten och vid anslutande stenläggning runt huset. Projektet är beläget på Hönö, vilket ställer höga krav på utvändigt material. Fasadmaterialet blir Cedralpanel som är ett mer beständigt material än vanlig träpanel. Aluminiumplåt väljs istället för stålplåt p g a de höga saltvärdena som är i luften.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Syd
Särö Vård- och omsorgsboende, Kungsbacka

Brixly AB och Eksta har tillsammans skapat ett nytt äldreboende i Särö utanför Göteborg med 80 lägenheter och inbjudande gemensamhetsytor.

Läs mer
Göteborg
Östra Backa gruppboende, Landvetter

Östra Backa gruppboende är en nybyggnad av ett gruppboende med sex lägenheter med gemensamma utrymmen som vardagsrum, kök, tvättstuga och komplementbyggnad.

Läs mer
Nord
LSS-boende, Svenshögen

Entreprenaden omfattar nybyggnation av LSS-gruppbostad som omfattar 6 lägenheter med utökad tillgänglighet.

Läs mer