PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Bostäder
Entreprenadform: Total
Region: Göteborg
Verksamhetsområde:
ÅRTAL START: 2021
BESTÄLLARE: Odalen Fastigheter
BYGGSTATUS: Pågående

100 äldreboendeplatser, 102 hyresrätter och kommersiella lokaler om 2000 m².

Fler bostäder, ett äldreboende och en dynamisk mötesplats med handel blir ny fond till Altplatsens torg.

De nya byggnadernas gestaltning och volym relaterar till den kringliggande bebyggelsen men ger samtidigt ett nytt uttryck. Områdets befintliga byggnader består av relativt robusta punkthus och lamellhus med stora öppna gårdar för aktivitet och rekreation. De nya byggnaderna gestaltas med gedigna och beständiga material såsom betong, tegel, puts och trä som också knyter an till områdets karaktär.

Ett syfte med den nya bebyggelsen är att skapa en större överblickbarhet mellan Gitarrgatan och torget samt att bidra positivt till ökad rörelse och trygghet. Det ger också mer trivsel till de boende och en ny modern mötesplats med stort serviceutbud.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Nord
Klaras Hus, Stenungsund

Nyproduktion av ett punkthus på åtta våningar i Stenungsund, åt Stenungsundshem.

Läs mer
Syd
Kvarter Kolla Parkstad, Kungsbacka

Vi har uppdraget av det kommunala fastighetsbolaget Eksta Bostads AB att uppföra 40 nybyggda lägenheter i småhusformat.

Läs mer
Nord
Vindfället, Uddevalla

Renoveringsarbeten av 190 lägenheter. Fönsterbyte, omläggning yttertak, renovering balkonger och loftgångar m m.

Läs mer