PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Bostäder
Entreprenadform: Total
Region: Göteborg
Verksamhetsområde:
  ÅRTAL START: 2021
  BESTÄLLARE: Odalen Fastigheter
  BYGGSTATUS: Pågående

  100 äldreboendeplatser, 102 hyresrätter och kommersiella lokaler om 2000 m².

  Fler bostäder, ett äldreboende och en dynamisk mötesplats med handel blir ny fond till Altplatsens torg.

  De nya byggnadernas gestaltning och volym relaterar till den kringliggande bebyggelsen men ger samtidigt ett nytt uttryck. Områdets befintliga byggnader består av relativt robusta punkthus och lamellhus med stora öppna gårdar för aktivitet och rekreation. De nya byggnaderna gestaltas med gedigna och beständiga material såsom betong, tegel, puts och trä som också knyter an till områdets karaktär.

  Ett syfte med den nya bebyggelsen är att skapa en större överblickbarhet mellan Gitarrgatan och torget samt att bidra positivt till ökad rörelse och trygghet. Det ger också mer trivsel till de boende och en ny modern mötesplats med stort serviceutbud.

  SE FLER PROJEKT

  RELATERADE PROJEKT

  Göteborg
  Gunnaredsterrassen, Angered

  Klimatskalsrenovering avseende tak, fönster och fasad.

  Läs mer
  Nord
  Ringen Kungshamn

  Nybyggnad av 23st lägenheter i 11st huskroppar samt 6st villor. Lägenheterna är hyresrätter och villorna ska säljas som äganderätter.

  Läs mer
  Göteborg
  Litteraturgatan, Göteborg

  Illustration: Kaminsky Arkitektur

  En levande stadsgata fortsätter att ta form längs Litteraturgatan i Selma stad. Nu tas snart det första spadtaget i kvarter 4 för 62 nya hyreslägenheter, en lokal torgyta och en förskola nära naturområdet Krumeluren. Brixly har fått uppdraget av Framtiden Byggutveckling att bygga i en totalentreprenad.

  Läs mer