PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Bostäder
Entreprenadform: Total
Region: Göteborg
Verksamhetsområde:
  ÅRTAL START: 2021
  BESTÄLLARE: Odalen Fastigheter
  BYGGSTATUS: Pågående

  100 äldreboendeplatser, 102 hyresrätter och kommersiella lokaler om 2000 m².

  Fler bostäder, ett äldreboende och en dynamisk mötesplats med handel blir ny fond till Altplatsens torg.

  De nya byggnadernas gestaltning och volym relaterar till den kringliggande bebyggelsen men ger samtidigt ett nytt uttryck. Områdets befintliga byggnader består av relativt robusta punkthus och lamellhus med stora öppna gårdar för aktivitet och rekreation. De nya byggnaderna gestaltas med gedigna och beständiga material såsom betong, tegel, puts och trä som också knyter an till områdets karaktär.

  Ett syfte med den nya bebyggelsen är att skapa en större överblickbarhet mellan Gitarrgatan och torget samt att bidra positivt till ökad rörelse och trygghet. Det ger också mer trivsel till de boende och en ny modern mötesplats med stort serviceutbud.

  SE FLER PROJEKT

  RELATERADE PROJEKT

  Göteborg
  Brandskada, Kortedala

  Efter samband med en lägenhetsbrand pa översta våningen spred sig branden via taket och brandskadade ca 20 lägenheter av Bostads AB Poseidon, på Decembergatan i Kortedala.

  Läs mer
  Öst
  Wetterlinsgatan, Falköping

  Kv Plogen, Harven & Räfsan

  Läs mer