PROJEKTDETALJER

Typ av byggnad: Bostäder
Entreprenadform: Total
Region: Göteborg
Verksamhetsområde:
  ÅRTAL START: 2021
  BESTÄLLARE: Odalen Fastigheter
  BYGGSTATUS: Pågående

  100 äldreboendeplatser, 102 hyresrätter och kommersiella lokaler om 2000 m².

  Fler bostäder, ett äldreboende och en dynamisk mötesplats med handel blir ny fond till Altplatsens torg.

  De nya byggnadernas gestaltning och volym relaterar till den kringliggande bebyggelsen men ger samtidigt ett nytt uttryck. Områdets befintliga byggnader består av relativt robusta punkthus och lamellhus med stora öppna gårdar för aktivitet och rekreation. De nya byggnaderna gestaltas med gedigna och beständiga material såsom betong, tegel, puts och trä som också knyter an till områdets karaktär.

  Ett syfte med den nya bebyggelsen är att skapa en större överblickbarhet mellan Gitarrgatan och torget samt att bidra positivt till ökad rörelse och trygghet. Det ger också mer trivsel till de boende och en ny modern mötesplats med stort serviceutbud.

  SE FLER PROJEKT

  RELATERADE PROJEKT

  Nord
  Bergsvägen, Tanumshede

  Nybyggnation av 30 st lägenheter i 5 byggnader, 7 st komplementsbyggnader med lägenhets- och cykelförråd samt 5 teknikrum.

  Läs mer
  Göteborg
  Kv Skepparen, Göteborg

  Stamrenovering samt nya kök och badrum.

  Läs mer
  Nord
  31 Lägenheter och lokaler i Tanumshede

  Brixly AB bygger 31 lägenheter i Tanumshede.

  Läs mer