PROJEKT DETALJER

Typ av byggnad: Bostäder
Entreprenadform: Total
Region: Göteborg
Verksamhetsområde:
ÅRTAL START: 2021
BESTÄLLARE: Odalen Fastigheter
BYGGSTATUS: Pågående

100 äldreboendeplatser, 102 hyresrätter och kommersiella lokaler om 2000 m².

Fler bostäder, ett äldreboende och en dynamisk mötesplats med handel blir ny fond till Altplatsens torg.

De nya byggnadernas gestaltning och volym relaterar till den kringliggande bebyggelsen men ger samtidigt ett nytt uttryck. Områdets befintliga byggnader består av relativt robusta punkthus och lamellhus med stora öppna gårdar för aktivitet och rekreation. De nya byggnaderna gestaltas med gedigna och beständiga material såsom betong, tegel, puts och trä som också knyter an till områdets karaktär.

Ett syfte med den nya bebyggelsen är att skapa en större överblickbarhet mellan Gitarrgatan och torget samt att bidra positivt till ökad rörelse och trygghet. Det ger också mer trivsel till de boende och en ny modern mötesplats med stort serviceutbud.

SE FLER PROJEKT

RELATERADE PROJEKT

Öst
Wetterlinsgatan, Falköping

Kv Plogen, Harven & Räfsan

Läs mer
Nord
Hässjan 2, Vänersborg

Brixly AB får uppdraget av Vänersborgsbostader att bygga kvarteret Hässjan på Holmängs Hage. Byggstart 2018.

Läs mer
Nord
Ringen Kungshamn

Nybyggnad av 23st lägenheter i 11st huskroppar samt 6st villor. Lägenheterna är hyresrätter och villorna ska säljas som äganderätter.

Läs mer