Socialt ansvar

Vi strävar efter att ge tillbaka till de samhällen vi verkar i, i form av till exempel individuella engagemang, finansiellt stöd, kunskap eller projekt. Vi arbetar aktivt för ökad jämställdhet och mot diskriminering i alla dess former. Vi gör det i vårt eget företag och vi bidrar till en positiv utveckling av branschen. Ingen människa eller grupp ska känna sig diskriminerad eller utestängd; alla ska känna sig trygga och välkomna, i synnerhet på våra egna arbetsplatser.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly