Miljöansvar

Vi ska undvika att använda ämnen eller material som klassas som farliga eller riskabla för miljön, djur eller människor i vårt arbete. Vi använder enbart byggprodukter som är godkända och/eller rekommenderade ur ett miljöperspektiv. De restprodukter som vi och vårt arbete genererar, vill vi ska tas omhand av godkända avfallshanterare som är certifierade enligt ISO 9001 samt ISO 14001. Vårt mål är att cirka 95% av vårt restavfall ska återvinnas eller förbrännas, oavsett om vi sorterar på plats eller låter vår avfallsentreprenör göra det åt oss. Vår ambition är att vår bilflotta ska vara fossilfri och hålla högsta möjliga miljö- och säkerhetsklass så snart som det är möjligt. Andra områden av vår verksamhet som till exempel våra kontor, arbetskläder, trycksaker med mera, ska om möjligt alltid vara miljömärkta eller klimatneutrala.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly