Om Brixly

Vi är din kompletta samarbetspartner!

Vi på Brixly tror på att vara mycket mer än ett byggföretag. Vi vill vara den som tydligt och konkret bidrar till livskraftiga samhällen och attraktiva, trygga livsmiljöer där människor, företag och verksamheter kan leva, utvecklas och frodas.

När du möter oss kommer du att märka hur starkt vårt kvalitetstänkande är. Du möter en lokalt förankrad partner som är en kompetent, positiv och trygg problemlösare som alltid är tillgänglig och som har snabbt till beslut. Vi finns på plats från Strömstad till Halmstad, in mot Småland och upp till Värmland och Örebro.

Vi har en oslagbar bredd och erbjuder tjänster inom byggentreprenad och entreprenadservice, affärs- och projektutveckling, bygg – och skadeservice, kompletterande bygg, drivmedelsservice samt mark- och anläggningsarbeten. Men inte nog med det. Vi vill vara en aktiv del i att utveckla vår bransch i positiv riktning, till exempel i frågor som handlar om hållbarhet, jämställdhet och mångfald. Vi visar vårt sociala ansvar genom stöd till föreningar och projekt med inriktning på inkludering och medmänsklighet. Vi driver Lärande Bygg, ett kombinerat utbildnings- och integrationsprogram. Och vi arbetar hårt, omsorgsfullt och långsiktigt för att vara branschens bästa arbetsgivare.

Vi på Brixly är ett sammansvetsat lag. Vår grund är alla kunniga och engagerade medarbetare som tillsammans gör oss till en trygg, ansvarsfull och kunnig partner som är enkel att ha att göra med. Dessutom; tillsammans med våra noggrant handplockade samarbetspartners blir vi ännu klokare, bredare och bättre.

 

Tillsammans är vi starkare!

Kanske är du kund till oss idag, eller så är du inte det ännu. Eller så vill du kanske jobba med oss som partner, eller för oss som en Brixare? Oavsett vilket så står våra dörrar alltid öppna om du vill komma förbi för en pratstund och en kopp. Du hittar alla våra adresser här.

Varmt välkommen till Brixly!

VÅR HISTORIA

ETT NYTT GAMMALT FÖRETAG

Brixly såg dagens ljus i september 2019, då vi fick vårt namn. Men vår verksamhet har funnits betydligt längre än så. Företaget startade faktiskt redan för 70 år sedan, i Kungsbacka, som Erlandsson Bygg. Häng med på vår resa, från 1950 fram till idag!

1950
Karl-Erik Erlandsson startar byggverksamhet i Kungsbacka. Erlandssonkoncernen ägs fortfarande av familjen och huvudkontoret är kvar i Kungsbacka.

2000
Vi börjar vårt engagemang som sponsorer till Grunden Bois. Än idag ett av de viktigaste sociala åtaganden vi har.

2007
Markus Brink, Brixlys VD börjar på Erlandsson Bygg. Han lockar med sig duktiga kollegor från andra bolag. En ny resa börjar.

2008
Vi formaliserar vår interna kultur och betonar vikten av ett gemensamt arbetssätt; vi skapar Den Blå Boken.

2010
Vi etablerar oss i Tanum och bildar Affärsområde Bohuslän.

2013
Vi etablerar oss i Skaraborg med kontor i Skövde.

2015
Vi slår igenom miljardtaket och omsätter strax över en miljard kronor.

2016
Den första årskullen elever på Brixlys utbildning ”Lärande Bygg – integration på riktigt” börjar. Initiativet blir en succé och är fortfarande en populär utbildning.

2018
Vi var tidiga med att använda fossilfri diesel i personbilar och lätta lastbilar. 2018 bestämde vi att också inkludera samtliga Volvobilar, ett viktigt steg. 2018 var också vårt mest lönsamma år någonsin med en vinstmarginal på över 4,5 procent. Vi får Citroën att godkänna HVO100.

2019
Vi får vårt nya namn Brixly, vi får ett nytt varumärke och tydliggör vårt arbetssätt genom den nya Blåboken.

VÅR VÄRDEGRUND

Tre ord som byggt och bygger vårt företag
Vårt namn står för och symboliserar att vi är byggda på en grund av fyra stabila hörnstenar. Tre av dem är våra värdeord: Laganda, Ansvar och Personlighet. De är alla viktiga för vårt bolag, precis som de varit i sju decennier. Den fjärde hörnstenen representerar det vi kallar en Brixare, det vill säga alla vi som arbetar på Brixly. Tillsammans är vi det urstarka lag som gör jobbet, varje dag, för våra kunder och med våra samarbetspartners.

VÅRA VÄRDEORD:

LAGANDA – det är individer som skapar vår starka lag:
Vi som arbetar på Brixly håller ihop och bidrar till en positiv företagskultur. Vi delar med oss av vår kunskap till kunder, samarbetspartners och kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla människor.

ANSVAR – vi gör som vi säger och håller vad vi lovar:
Vi tar ett eget och kollektivt ansvar för att lösa utmaningar och problem, snabbt och säkert. Vi skapar trygghet, håller avtal och löften och är alltid på tid.

PERSONLIGHET – vi är stolta yrkespersoner som är enkla att ha att göra med:
Vi är stolta för vår yrke och engagerade i det vi gör och låter det lysa igenom. Vi tar vårt arbete och uppdrag på allvar och gör det där lilla extra, för våra kunder och gentemot varandra. Att fortsätta vara ett värderingsdrivet företag ser vi som en av de allra viktigaste nycklarna till våra framgångar.

VI BYGGER ETT HÅLLBART SAMHÄLLE

Vi tror på att vara mycket mer än ett byggföretag. Vi vill vara den som tydligt och konkret bidrar till livskraftiga, attraktiva och trygga samhällen där människor, företag och verksamheter kan leva, utvecklas och frodas – på ett hållbart sätt.

Att ta ansvar för miljön, människor och framtida generationer är något vi på Brixly gjort sedan decennier. Det är ett ansvar och en uppgift som blir allt mer angelägen. Därför är vårt hållbarhetsarbete en av våra viktigaste prioriteringar, idag såväl som för framtiden.

Läs vår Hållbarhetsredovisning för 2019 här.

Kvalitet och säkerhet

För oss handlar en hög och jämn kvalitet om att vara en lokalt närvarande, ansvarsfull partner som bygger och underhåller trygga samhällen och hållbara livsmiljöer där människor och företag kan leva och utvecklas.

Vi tar och visar vårt ansvar för hur vi påverkar vår omgivning ur tre grundläggande perspektiv: ekonomiskt, miljömässigt och socialt. För oss är det avgörande att vi är professionella i allt vi gör; att vi är kunniga och kompetenta på individnivå och att vi är noga med att lyssna in förutsättningar och ställa relevanta krav. Vi tummar aldrig på frågor om rättvisa villkor eller säkerhet för oss, våra samarbetspartners och kunder eller för samhället i stort.

Vi är i en bransch som för med sig risker. Mycket står på spel, som pengar och värden – men framförallt människors hälsa. Vårt mål är att ingen människa vi rår över ska riskera att vara med om en incident eller olycka på jobbet; aldrig någon, aldrig någonsin. Därför genomför vi regelbundet räddningsövningar och krishantering. Det handlar i grunden om att vi är proaktiva och har god beredskap. Men frågan om kvalitet och säkerhet har fler dimensioner än så.

Vårt mål är att vara en klar och tydlig röst för att förändra vår bransch i positiv riktning; att främja mångfald och jämställdhet och att motverka diskriminering i alla dess former. Vi ska göra det på egen hand och i samverkan med andra. Därför samarbetar vi med Byggcheferna, Sveriges Byggindustrier och Europeiska Socialfonden (ESF).

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly