Om

Detta är Brixly.

Vi är din kompletta samarbetspartner!

Det finns tre nyckelord som mer än något annat kännetecknar företag inom byggbranschen idag: kunnande, förtroende och effektivitet. För oss inom Brixly AB är det där något som sitter i ryggmärgen sedan generationer tillbaka. Vi vet att det bara är kundens framgång som är vår framgång.

Som kund märker du snart att vårt genuina kvalitetstänkande är något som delas av alla oss som jobbar i bolaget. Vi känner oss stolta över att vara ”Brixare”. Vi är kända för att vara det lokala företaget med de korta beslutsvägarna – men med det stora bolagets resurser. Och den vägen tänker vi fortsätta på!

Våra portar är alltid öppna för dig som vill komma förbi för en pratstund och en kaffe. Stort eller litet projekt spelar ingen roll – den nära och obyråkratiska kontakten med dig som kund är alltid den grund vi bygger kvalitet på!

Välkommen till Brixly AB!

Historia

Byggmästaren Karl-Erik Erlandsson startade byggverksamheten på 1950-talet i Kungsbacka och företaget ägs fortfarande av familjen Erlandsson. Erlandsson Bygg AB ingår i koncernen Erlandsson Holding AB där Tomas Erlandsson är VD.

Bolaget startade i Kungsbacka, söder om Göteborg och har under åren utvecklats till att täcka hela västkusten, Skåne, Mellansverige, Mälardalen och Dalarna. En del av tillväxten har skett genom förvärv och Koncernen har idag delat upp regionerna i följande dotterbolag; Erlandsson Bygg i Syd, Stockholm, Mellansverige och Öst.

 

Brixly – vi bygger för människor

Fredag 5 juli 2019 blev det klart att ledningen för Erlandsson Bygg AB, som utgorde den västsvenska delen av Erlandssons byggkoncern, förvärvar resterande 60 procent av aktierna av Erlandsson Bolagen i Kungsbacka AB. Det nya bolaget, Brixly, har 460 anställda, exklusive dotterbolag och en budgeterad omsättning på 2,2 mdkr. Bolaget är verksamt i västra Sverige; från Strömstad till Halmstad, in mot Småland och upp till Värmland och Örebro. Verksamheten är fortsatt bred och fokuserar på bland annat entreprenader, bygg- och skadeservice samt projektutveckling.

Stort eller litet projekt spelar ingen roll, den nära och obyråkratiska kontakten med dig som kund har alltid varit den grund vi bygger kvalitet på.

 

Brixly - Brixare

Brixare

Vi har professionella medarbetare som trivs med sitt arbete och delar bolagets värdegrunder. Vår ledarstil ger motiverade Brixare. Vi är branschens mest attraktiva arbetsgivare.

Bredd
Vi har en bred kompetens inom flera områden. Vi representeras av män och kvinnor med olika åldrar, bakgrund och erfarenheter.

Långsiktighet Genom låg personalomsättning, mångåriga samarbetspartners och nöjda återkommande kunder har vi långsiktiga relationer. Vi bygger hållbart och lägger stor vikt på vårt kvalitet-, miljö- och arbetsmiljöarbete.

Närvaro Vi är ett stort företag med lokal närvaro. Vi arbetar nära våra kunder vilket skapar tillgänglighet och snabba beslutsvägar. Som familjeägt bolag präglas vi av personlig närvaro.

Värderingar

Laganda – att individen skapar gruppen
Vi delar med oss av den kunskap vi har till våra kunder och kollegor. Vi visar respekt och hänsyn för alla.

Ansvarsfullhet – vi håller vad vi lovar
Att komma i tid till vår arbetsplats. Vara flexibla i våra sätt att lösa problem tillsammans med kunder och kollegor.

Personlighet – att känna yrkesstolthet
Vi gör det lilla extra och tar vår uppgift på allvar. En Brixare trivs och är engagerad i det hen gör.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly