Hållbarhet är en mycket viktig del av vårt arbete

Som en del i vårt hållbarhetsarbete där vi arbetar med FN’s globala mål för hållbar utveckling har Brixly valt ut följande områden att fokusera på:

Miljömässigt ansvar


Ekonomiskt ansvar


Socialt ansvarVad innebär detta i Brixlys arbete med KMA och inköpsfrågor?

För Brixly innebär detta att varje affär ska vara en hållbar affär - för människan, för miljön och för ekonomin.

Brixly ska arbeta för att vår verksamhet och slutprodukt ska addera värde och minska risker socialt, miljömässigt och ekonomiskt. Brixly ska stå för ett ansvarsfullt företagande.Inom inköp och KMA innebär det gemensamt ett antal olika aktiviteter bland annat genom att:

  • Brixly ska skapa säkra och trygga arbetsplatser. Vi arbetar proaktivt och systematiskt så att alla på våra arbetsplatser ska ha en säker arbetsmiljö och schyssta arbetsvillkor.
  • Brixly ska arbeta med kvalitetssäkrade leverantörer genom att köpa varor och tjänster från leverantörer, entreprenörer och konsulter som följer lagkrav, branschkrav och Brixlys egna krav.
  • Brixly följer upp och kontrollerar dagligen finansiell status på dem leverantörer, entreprenörer och konsulter Brixly har ramavtal med.

För att uppnå våra mål inom vårt hållbarhetsarbete har vi ett antal olika avtalsbilagor där vi vill belysa några tillkommande krav i dessa bilagor:

  • Safe Construction Training en utbildning som är obligatorisk för medlemsföretag inom Byggföretagen vilket innebär att från och med 1 juli 2021 ska ett godkänt testresultat från utbildningen vara obligatorisk för alla individer som är verksamma på Brixlys arbetsplatser där vi som medlemsföretag ansvarar för, eller samordnar arbetsmiljöfrågor.
  • Följa och respektera Brixlys ordnings och skyddsregler samt genomgå arbetsplatsintroduktion vid ankomst till våra produktionsarbetsplatser.
  • Minska användning av produkter innehållande miljö och hälsofarliga ämnen, genom att välja produkter som är godkända i BVB, Sunda Hus eller BASTA.
  • Vid användning av kemiska produkter med faropiktogram ska aktuella säkerhetsdatablad (ej äldre än 2 år) lämnas till platsledningen och föras upp på arbetsplatsens kemikalieförteckning. Använd i första hand produkter som är godkända i BVB, Sunda Hus eller BASTA.
  • Enligt gällande lagstiftning ska sortering minst ske enligt följande fraktioner: trä, metall, plast, mineral (betong, klinker, keramik), glas, gips. Inga blandade containrar för eftersortering är tillåtna.
Camilla
KMA-chef
Camilla Lindström

Telefon: 0701-890199
E-post: camilla.lindstrom@brixly.se

Mer information finner ni i Brixlys allmänna villkor: