Det är tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka i byggbranschen, jämfört med alla andra branscher. Det vet vi med säkerhet, även om den statistik som finns om vår bransch är riklig men inte särskilt enhetlig. Vi vet också med säkerhet hur många som förolyckas: över 100 personer över tio år. Elva stycken bara under 2019.

– Det är givetvis siffror som är helt oacceptabla, säger Mikael Malmström, Arbetsmiljösamordnare på Brixly. Jag blir helt förtvivlad över sådana siffror, precis som alla mina kollegor. Det är ju människor som drabbas: en bror, en syster, en partner. Men jag vet att hela vår bransch arbetar oerhört hårt för att komma åt detta. Och inte minst vi på Brixly; att minimera olyckor och tillbud är allra högst på vår agenda.

Mikael Malmström
Arbetsmiljösamordnare, Brixly

En av de etablerade modellerna för att sortera och prognostisera tillbud och olyckor är ”Heinrichs triangel”. Den är baserad på forskning och stora mängder data och beskriver hur en viss volym av farliga situationer leder till tillbud, olyckor, allvarliga olyckor och dödsfall.

Här kan du se en video om Heinrichs triangel som förklarar den på ett bra sätt.
Videon är på engelska: Se videon här


– Vi använder modellen dels som en pedagogisk modell i våra utbildningar och i vårt riskbedömningsarbete, säger Mikael Malmström. Den ger en tydlig och konkret bild av att det man måste fokusera på att komma åt är de nedre delarna av triangeln. Gör vi det så kan vi komma åt och minimera de övre, i grund och botten handlar det om att påverka människors beteenden.

En av de svåraste utmaningarna är att få alla som är på en byggarbetsplats att följa de regler och föreskrifter som finns kring säkerhet. Inte bara då och då utan alltid, varje dag och i alla lägen. Det handlar med andra ord mycket om vad varje enskild person gör, deras beteende.

– Precis som i andra delar av samhället finns det normer för hur man gör och beter sig på en byggarbetsplats, säger Kristina Bengtsson, KMA-Chef på Brixly. Vi människor tenderar att ”göra som alla andra”. Om den självklara normen i byggbranschen skulle vara att alltid arbeta säkert i alla lägen, då skulle de flesta sannolikt göra det och olyckorna skulle bli väsentligt färre. Det är det vårt arbete till stor del handlar om; att få till en ansvarsfull och långsiktigt hållbar arbetsplatskultur som präglas av säkerhet och trygghet.

Kristina Bengtsson
KMA-Chef, Brixly

Visst görs det mycket på Brixly redan idag. Förutom en omfattande utbildningsverksamhet (som vi kommer att berätta om senare) finns det riskanalyser, upprättade planer och säkerhetsrutiner, de sker omfattande ID-kontroller, det finns säkerhetsutrustning och skyddsombud på samtliga arbetsplatser – och mycket mer. Det var Brixly som tog fram Rosa västen som bärs av den som är säkerhetsansvarig på plats och som har blivit branschstandard. Och sist men inte minst: vi på Brixly övar och vi gör det i stor skala.

En säker arbetsplats är självfallet i första hand en fråga om arbetsmiljö och trygghet för alla som arbetar där. Men det handlar också om att kunna hålla en hög, jämn och förutsägbar kvalitet genom alla delar av vårt erbjudande, över hela marknaden. Ambitionen är att uppfattas och upplevas som branschens bästa och tryggaste arbetsgivare och byggpartner. Den ambitionen kräver ovillkorligen säkra arbetsplatser.

– Det finns ingenting som är viktigare än människors hälsa och liv, säger Markus Brink, VD på Brixly. Det gäller våra Brixare såväl som alla andra som arbetar på våra byggarbetsplatser. Alla som arbetar för och hos Brixly ska känna sig säkra och trygga, det handlar helt enkelt om att vi vill att alla ska komma hem efter jobbet och må bra, varendaste en. Det finns ingen gräns för hur säkra vi vill bli!

Markus Brink
VD, Brixly

I nästa artikel berättar vi om Brixlys omfattande utbildningsverksamhet inom säkerhet.

Huvudsakliga artikelkällor:

• Byggbranschens Centrala Arbetsmiljöråd: Byggindustrin och sidoverksamhet.
• Arbetsmiljöverket: Arbetsskadestatistik.
• Luleå Tekniska Universitet: Arbetsskador inom byggindustrin 2019.
• Byggnadsarbetaren.
• Byggföretagen: Arbetsmiljö.

Läs artikeln i PDF-format

SE FLER NYHETER
1 sep. 2022

Fiskaregården och Brixly bygger Badis i Fjällbacka tillsammans

Fiskaregården och Brixly har ingått ett entreprenadavtal för uppförandet av bostadsprojektet Badis i Fjällbacka. Projektet är ett av Sveriges mest exklusiva bostadsprojekt innehållande sju paradvåningar alldeles intill havet.

Lär dig mer
29 aug. 2022

Brixly först i Norden med certifiering för partnering och samverkan enligt ISO 44001

Brixly blir först i Norden med att få ett ackrediterat certifikat för ISO 44001:2017 ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Redan 2019 var Brixly först ut i Sverige att erhålla ett certifikat som var utställt utan ackreditering för ISO 44001.

– Certifieringen innebär att vi har säkerställt våra interna processer, har ett tydligt arbetssätt och att vi satt upp tydliga interna mål för samverkansentreprenader. Det är en viktig del i att bygga hållbara affärsrelationer, säger Markus Brink, vd för Brixly.

Lär dig mer
7 apr. 2022

Brixly och OBOS utvecklar Rågelund tillsammans

I Frillesås pågår planarbetet för det nya bostadsområdet Rågelund. Området kommer erbjuda ca 200 lägenheter, såväl radhus, kedjehus och flerbostadshus med blandade upplåtelseformer. Brixly har drivit utvecklingen av området sedan 2018 och under 2021 förvärvade OBOS ett 50-tal byggrätter inom området.

Lär dig mer