Socialt ansvar är ett av våra tre perspektiv inom hållbarhet. Vi vill bidra till att utveckla ett jämställt och tolerant samhälle där alla människor har samma förutsättningar till ett bra liv, oavsett vem man är. Vi tror på att ett jämlikt samhälle är ett starkt och förändringsbenäget samhälle. För oss på Brixly är det en lika viktig som nödvändig förutsättning för att kunna utvecklas som företag. Därför är vårt hållbarhetsarbete en av våra viktigaste prioriteringar.

Man kan fråga sig; varför engagerar ett byggföretag sig i social hållbarhet? Svaret är enkelt. För det första: vi vill växa och utvecklas. Då behöver vi alla, hela samhället. Att till exempel arbeta för en ökad jämställdhet gör att vi kan inspirera fler tjejer att söka sig till vår bransch. Då får vi tillgång till talanger och nya Brixare från hela arbetsmarknaden, inte bara halva. För det andra: för att vi vill göra konkret skillnad. Vi tror helt enkelt på att göra mer och prata mindre, som till exempel att starta ett utbildningsprogram för nyanlända eller aktivt stödja en idrottsförening för funktionshindrade. Det är så vi fungerar.

För oss handlar socialt ansvar och hållbarhet mycket om praktik. Basen i vårt engagemang är vårt eget hållbarhetsarbete. Grunden är en stark intern kultur där medarbetaren och laget har huvudrollen. Vi utbildar successivt våra medarbetare i frågor som rör exempelvis arbetsmiljö och hälsa. Vi har och tillämpar viktiga certifieringar och standards som till exempel ISO 45001:2018. Vi arbetar också för att jämna ut könsfördelningen och öka mångfalden på alla nivåer i vårt företag. Sammantaget handlar det om att säkerställa en hög och jämn kvalitet i vårt arbete.

Det är också viktigt att vi tar in kunskap, delar med oss av erfarenheter och lär av andra. En av våra inspirationskällor är CSR Västsverige, Sveriges största sektorsövergripande nätverk för hållbarhet, med över 300 medlemmar från en lång rad olika branscher. Tobias Hagrenius, Verksamhetsutvecklingschef på Brixly sitter i styrelsen.

Lärande Bygg är Brixlys initiativ som sjösattes 2017. Det startade som ett samverkansprojekt tillsammans med bland andra Eksta Bostad AB och Kungsbacka kommun. Lärande Bygg matchar två grundläggande behov; det ena är att aktivt stödja en snabb integration av nyanlända och det andra är behovet av nya yrkeskunniga medarbetare, nya Brixare. Lärande Bygg är en utbildning kombinerat med praktik och språkstöd. Förutom att tillfredsställa två behov skapas det nya möjligheter och chanser för människor som kan ha svårt att få jobb. Och vi kan fånga upp nya skickliga medarbetare på ett bra sätt.

Som i fallet med Lärande Bygg är vårt mål att förena värderingsdriven ambition och nytta när vi värderar vad och vem vi vill stödja. Ett bra exempel är Kopparbergs/ Göteborgs FC. I slutet av 2019 tecknade vi ett treårigt avtal där Brixly blir ny huvudpartner. Vi gick in i det eftersom föreningen driver ett aktivt arbete för ökad mångfald och jämställdhet. Kopparbergs/Göteborgs FC driver också integrationsprojektet Shake Hands, ett initiativ som matchar vårt Lärande Bygg på ett väldigt bra sätt.

– Det är viktigt att vi gör saker, att det vi säger leder fram till något konkret och påtagligt, som till exempel ett projekt, säger Tobias Hagrenius. Det behöver inte vara stora eller komplicerade saker, vi lever efter devisen ”alla kan inte göra allt, men alla kan göra något”. Det är viktigt för oss att tänka utanför boxen och skapa nya samarbeten och möjligheter till socialt engagemang. Jag tror att det handlar mycket om trovärdighet; det som räknas i slutändan är inte vad vi säger, det är vad vi gör. Brixly stöder många föreningar och verksamheter, främst inom idrotten, vars verksamhet matchar våra värderingar och ambition att bygga hållbara samhällen. Vi är särskilt måna om att stödja dem som arbetar för barn och ungdomars hälsa och mot utanförskap och isolering. Vi är måna om nästa generation, de bygger nästa samhälle och de är nästa Brixare.

Vi är lite extra glada för vårt drygt 20-åriga samarbete med Grunden Bois. Det är en fantastisk idrottsförening och en förebild för många andra, på många sätt. Hos dem får alla plats oavsett intellektuella förutsättningar och medlemsantalet ökar ständigt. Föreningen går i täten för att förändra attityder och tvätta bort fördomar om intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois speglar vad vi på Brixly tror på; alla människors lika värde och rätt till ett rikt liv. Tillsammans kan vi bygga ett mer tolerant samhälle.

Vi har många utmaningar. Att driva på för en mer jämställd bransch, ökad mångfald och tolerans är frågor som går långt utanför vårt företag och bransch. Men vi gör så gott och så mycket vi kan. Vi backar inte för att det är svårt. Vi vet att det sociala ansvaret är avgörande för att vi ska kunna hålla en hög och jämn kvalitet och utvecklas. Att omfamna det och ta det på allvar är en av våra viktigaste framtidsfrågor. Socialt ansvar är mer än en företagsstrategi för oss, det är ett helt naturligt förhållningssätt. För vi bryr oss inte om att skriva historia. Vi bryr oss om att bygga framtid – att bygga människor.

Läs om Brixlys hållbarhetsarbete och våra tre perspektiv;
socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i vår

Hållbarhetsredovisning för 2019 ›

Läs artikeln i PDF-format ›

SE FLER NYHETER
7 apr. 2022

Brixly och OBOS utvecklar Rågelund tillsammans

I Frillesås pågår planarbetet för det nya bostadsområdet Rågelund. Området kommer erbjuda ca 200 lägenheter, såväl radhus, kedjehus och flerbostadshus med blandade upplåtelseformer. Brixly har drivit utvecklingen av området sedan 2018 och under 2021 förvärvade OBOS ett 50-tal byggrätter inom området.

Lär dig mer
16 mars 2022

Tanums Alliansen – För ett levande föreningsliv

Tanums Alliansen är ett samarbetsprojekt där flera föreningar i Tanums Kommun går samman för att öka möjligheterna för en aktiv fritid i Tanums Kommun. Samarbetet har ingåtts nu inför fotbollssäsongen 2022 och startar med ett fotbollslag för pojkar födda 2007–2005 men redan i de inledande diskussionerna har vi sett potentialen att utvidga samarbetet till flicksidan och andra åldrar.

Lär dig mer
7 feb. 2022

Bostäder, lokalt torg och förskola fyller på med liv i Selma stad

Illustration: Kaminsky Arkitektur

En levande stadsgata fortsätter att ta form längs Litteraturgatan i Selma stad. Nu tas snart det första spadtaget i kvarter 4 för 62 nya hyreslägenheter, en lokal torgyta och en förskola nära naturområdet Krumeluren. Brixly har fått uppdraget av Framtiden Byggutveckling att bygga i en totalentreprenad.

Lär dig mer