Att ta ansvar för vår miljö, oss människor och framtida generationer är något vi på Brixly gjort länge. Det är ett ansvar och en uppgift som blir allt mer angelägen. Därför har vi, tillsammans med stora delar av vår bransch, bestämt oss för att bli helt fossilfria senast 2045. Men kan vi så når vi gärna målet tidigare än så.

Vår verksamhet är komplex. Mycket kan vi kontrollera som till exempel våra fordon, kontor och hur vi reser. Men därtill är vi beroende av exempelvis det material vi köper in, vilka underleverantörer vi använder och hur upphandlingsvillkoren är utformade. För att vara helt fossilfria 2045 måste vi säkerställa samtliga delar, bakåt och framåt i hela värdekedjan.

Vår agenda är tuff. Redan 2022 ska vi ha kartlagt våra utsläpp och definierat våra mål. Ett par år senare ska vi kunna se en konkret minskning av vår miljöpåverkan. 2030 ska vi ha halverat våra utsläpp jämfört med 2015. Tio år senare ska vi vara nere på 75 procent. Och 2045 - ska det vara noll.

— Vår hållbarhetsresa är väldigt spännande, säger Kristina Bengtsson som är KMA-chef på Brixly. Som för de flesta andra är miljöfrågorna redan på vår agenda. Men de måste successivt upp ännu högre och bli än mer prioriterade. De måste integreras i bolagets alla delar över tid; det är på många sätt en kultur- och kompetensfråga. Det är en positiv utmaning som vi se fram emot att arbeta med. Å ena sidan behöver vi verkligen tiden fram till 2045 för att kunna ställa om som tänkt. Å andra sidan kan målet om 25 år kännas avlägset och därför tvekar man kanske att sätta igång. Men det är bråttom, det är mycket som måste göras.

Kristina Bengtsson, KMA-chef, Brixly.Det finns faktorer som är extra viktiga och som kan hjälpa oss på resan. Först och främst att vi har ett eget hållbarhetsarbete som håller en hög standard. På Brixly arbetar vi med de tre perspektiven ekonomiskt, miljömässigt och social hållbarhet. Vi har valt ut sju av FN:s globala miljömål för vår verksamhet och vi har relevanta miljöcertifieringar på plats. Dessutom är det viktigt att vi tar tillvara digitaliseringens alla möjligheter, att arbeta aktivt tillsammans med andra i vår bransch, att vi driver på för tydliga spelregler från lagstiftare samt att de offentliga upphandlingarna kan fungera som motorer för omställningen.

Vi samverkar redan idag med våra branschkollegor. Bland annat inom ramen för regeringens initiativ ”Färdplan för fossilfri konkurrenskraft inom bygg- och anläggningssektorn”. Det är en branschgemensam färdplan för en klimatneutral och konkurrenskraftig bygg- och anläggningssektor. Arbetet samlar många nyckelaktörer och skapar en betydande kraftsamling för klimatomställningen. Tillsammans får vi en starkare röst och våra möjligheter att påverka utvecklingen mot en hållbar framtid ökar.

Men vi sitter givetvis inte passiva idag. Vi gör vad vi kan och tar initiativ för att minska vårt fossila fotavtryck och värna miljön. Ett bra exempel är HVO100, ett miljövänligt alternativ till diesel som i huvudsak tillverkas av vegetabilisk olja. Det är faktiskt mycket tack vare Brixly och vårt pionjärarbete tillsamman med Citroën och Circle K som HVO100 har blivit tillgängligt för personbilar.— För att nå målsättningen om ett fossilfritt Sverige så måste utsläppen minska. HVO100 är en produkt som reducerar CO2-utsläpp med upp till 90 procent och det är glädjande att Brixly väljer att ligga i framkant.


Johan Söderberg, Fuel Director, Circle K Sverige.

Förutom Citroën har också Volvo, Peugeot, Nissan, Renault och Ford godkänt HVO100. Många fler är att vänta och tillgängligheten fortsätter att öka.

Ett annat exempel är att vi successivt ersätter våra egna fossildrivna bilar med el- och hybridbilar. Vi gör det i samverkan med våra kunder och på egen hand.

— Standarden på vår fordonsflotta börjar redan på policynivå, säger Kristina Bengtsson. Vi har en ung och modern fordonsflotta som successivt byts ut till allt mer miljövänliga alternativ. Det görs i samband med att leasingavtalen går ut och då prioriterar vi att byta till fordon med el- och hybriddrift.

Bygg- anläggnings- och fastighetssektorn står för 20 procent av Sveriges samlade klimatpåverkan. Vi på Brixly kan bara konstatera: det är på tok för mycket. Vi kan och måste göra ännu bättre än idag; för miljöns, klimatets, människornas och framtida generationers skull. Därför gör vi vad vi kan för att dra vårt stå till stacken – och bygga en mer hållbar framtid.

Läs mer om Brixlys hållbarhetsarbete i vår ›

Läs artikeln i PDF-format.

SE FLER NYHETER
16 feb. 2023

Brixly – stolt partner till West Pride 2023

Det västsvenska byggföretaget Brixly tar ytterligare ansvar för det goda och inkluderande samhället. 2023 finns de – som enda företag i sin bransch – med som stolt partner till West Pride.

– Det är en rörelse som verkar för en jämlik värld och ett Sverige fritt från fördomar och trakasserier. Det är helt i linje med våra värderingar, säger Markus Brink, vd på Brixly.

Lär dig mer
12 dec. 2022

Byggstart!

Brixly och Wedels Fastigheter bygger och utvecklar 28 nya lägenheter i det som blir BRF Möbelaffären i centrala Kungshamn. Efter en lyckad försäljningsprocess kan projektet nu förverkligas och första spadtaget tas den 21 december.

Lär dig mer
16 nov. 2022

Sveriges Karriärföretag 2023

Det är med en otrolig stolthet vi vill berätta att vi har blivit utsedda till Sveriges Karriärföretag 2023.

Lär dig mer