För att arbeta mer hållbart och minska vårt klimatavtryck har vi på Brixly valt att ansluta till Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild.

I en branschgemensam arena kan vi möta andra aktörer i samhällsbyggnadsbranschen och samverka i syfte att stärka marknaden för cirkulära produkter och tjänster, samt etablera arbetssätt i linje med cirkulära principer. Vi vill minska mängden avfall från byggande och rivning, reducera koldioxidutsläpp genom färre nyinköp och fortsatt användning av de varor och material vi redan har. Via CCBuild deltar vi i samverkansarena med andra anslutna aktörer samt har tillgång till CCBuilds digitala tjänster såsom inventeringsapp, produktbank och marknadsplats.

Läs mer om CCBuild: här hittar du en kunskapsbank med referensprojekt och guider relaterat till cirkulärt byggande.

Besök CCBuilds marknadsplats, här hittar du återbrukbara varor och aktörer som erbjuder cirkulära tjänster.

SE FLER NYHETER
30 maj 2023

Brixly vinner markanvisningstävling i Skövde

Brixly meddelar med stor glädje att de har vunnit en markanvisningstävling i Skövde. Projektet går under parollen "Stadsmässig handel och hållbarhet i alla led" och är en viktig milstolpe för att främja en hållbar utveckling och hög kvalitet inom stadens byggprojekt.

Lär dig mer
25 maj 2023

Vi är partner till CCBuild /Centrum för cirkulärt byggande

För att arbeta mer hållbart och minska vårt klimatavtryck har vi på Brixly valt att ansluta till Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild.

Lär dig mer
16 feb. 2023

Brixly – stolt partner till West Pride 2023

Det västsvenska byggföretaget Brixly tar ytterligare ansvar för det goda och inkluderande samhället. 2023 finns de – som enda företag i sin bransch – med som stolt partner till West Pride.

– Det är en rörelse som verkar för en jämlik värld och ett Sverige fritt från fördomar och trakasserier. Det är helt i linje med våra värderingar, säger Markus Brink, vd på Brixly.

Lär dig mer