Tanums Alliansen är ett samarbetsprojekt där flera föreningar i Tanums Kommun går samman för att öka möjligheterna för en aktiv fritid i Tanums Kommun. Samarbetet har ingåtts nu inför fotbollssäsongen 2022 och startar med ett fotbollslag för pojkar födda 2007–2005 men redan i de inledande diskussionerna har vi sett potentialen att utvidga samarbetet till flicksidan och andra åldrar.

Bakgrund

I vår föränderliga värld behöver föreningslivet hitta nya vägar för att dels kunna erbjuda så många som möjligt att så länge som möjligt och så bra som möjligt att hålla på med sin idrott, och dels fortsätta vara en attraktiv fritidssysselsättning. När flera av föreningarna har svårt att på egen hand bedriva god verksamhet ser vi att en gemensam satsning på samarbete över föreningsgränserna är vägen framåt.

Syfte

Föreningarna försöker skapa så bra förutsättningar för idrottande som möjligt i Tanums kommun. Syftet med samarbetet är mångfasetterat. Vi vill genom samarbete verka för att skapa mervärde, vi vill skapa större möjlighet att bli kvar i föreningslivet längre, och vi vill verka för en större gemenskap.

Vi ser att denna samverkan skapar en utökad kamratskap som förenar klubbarna, idrottarna och invånarna i de olika samhällena. Detta kommer medföra positiva utbyten på olika plan i kommunen. Tanums Alliansen kommer genom exempel visa på hur samarbete har potentialen att skapa större möjligheter och bättre verksamhet. Vi kommer också kunna erbjuda naturliga träningsgruppsalternativ för idrottare som inte känt att de haft någon träningsgrupp på rätt nivå i sin hemmaförening.

Uppstarten

Tanums IF, Hamburgsunds IF och Bullarens GoIF har sett behovet av en gemensam satsning på  föreningarnas äldsta ungdomsfotbollsspelare på pojksidan inför säsongen 2022. Samtliga föreningar hade fått svårt att få ihop fullt lag och flera ungdomar hade lämnats till att endast spela seniorfotboll. Förra säsongen gjorde detta att några spelare valde att sluta eftersom de kände att steget upp till seniorerna var för stort. Kombinationslaget ger nu spelarna från de respektive föreningarna möjligheten att spela ungdomsfotboll i Tanums Alliansen och seniorfotboll i sin hemmaförening om de skulle bli kallade dit. Laget består av ca 20 spelare som mestadels är födda 2007 och 2006 med några överåriga spelare födda 2005.

Framtiden

Framåt i tiden ser vi en utveckling av samarbetet både med fler föreningar, för andra åldrar och framför allt på flicksidan. För att locka fler flickor till idrotten, och speciellt att skapa bra förutsättningar för dem att stanna så behöver vi ta ett gemensamt krafttag och det kommer Tanums Alliansen jobba med. Vi vill skapa en jämställd verksamhet.

I samarbetet ingår också att främja de olika föreningarnas egen verksamhet så att vi tar hänsyn till hur många spelare respektive förening har i de olika åldersklasserna. För har föreningarna möjlighet att spela mot varandra inom kommunen så främjar ju detta också idrottande. Vi kommer därför hålla en fortlöpande dialog i samarbetet vilka sammansättningar som ska gälla för den närmaste säsongen.

Kontaktperson och Tanums Alliansens samordnare:

Erik Lek
erik@tanumsif.nu

070–4931152

Läs pressreleasen i PDF-format

SE FLER NYHETER
1 sep. 2022

Fiskaregården och Brixly bygger Badis i Fjällbacka tillsammans

Fiskaregården och Brixly har ingått ett entreprenadavtal för uppförandet av bostadsprojektet Badis i Fjällbacka. Projektet är ett av Sveriges mest exklusiva bostadsprojekt innehållande sju paradvåningar alldeles intill havet.

Lär dig mer
29 aug. 2022

Brixly först i Norden med certifiering för partnering och samverkan enligt ISO 44001

Brixly blir först i Norden med att få ett ackrediterat certifikat för ISO 44001:2017 ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Redan 2019 var Brixly först ut i Sverige att erhålla ett certifikat som var utställt utan ackreditering för ISO 44001.

– Certifieringen innebär att vi har säkerställt våra interna processer, har ett tydligt arbetssätt och att vi satt upp tydliga interna mål för samverkansentreprenader. Det är en viktig del i att bygga hållbara affärsrelationer, säger Markus Brink, vd för Brixly.

Lär dig mer
7 apr. 2022

Brixly och OBOS utvecklar Rågelund tillsammans

I Frillesås pågår planarbetet för det nya bostadsområdet Rågelund. Området kommer erbjuda ca 200 lägenheter, såväl radhus, kedjehus och flerbostadshus med blandade upplåtelseformer. Brixly har drivit utvecklingen av området sedan 2018 och under 2021 förvärvade OBOS ett 50-tal byggrätter inom området.

Lär dig mer