I september 2019 frågade vi våra största kunder och viktigaste kontaktpersoner om hur de ser på och värderar Brixly. Vi blev glatt överraskade över de positiva svaren i rapporten, nästan så vi rodnade en smula. En klar majoritet uppgav att ”de har en väldigt nära och personlig relation med Brixly och att kvaliteten på projekten och kompetensen bland medarbetarna gör att man känner sig trygg och kan lita på att arbetet blir bra utfört”.

Kundernas många positiva omdömen var som en reflektion av vårt enträgna arbete med att hålla en hög affärsetisk standard - för en sund konkurrens och schyssta affärer i alla delar. Vi vet att vi är i en bransch med betydande utmaningar; svarta löner, människoexploatering, skattefusk, ekonomisk brottslighet med mera. Byggbranschen är långt ifrån ensam om sådana problem, men våra utmaningar är
trots allt många. Brixlys hållning är glasklar och tydlig: Nej! Det är på inga sätt okej, det är helt oursäktligt och vi gör allt vi kan för att motarbeta och stävja affärsmässiga och etiska avarter. Det är absolut inte hållbart.
Vi vill ses som en förebild, i branschen och på vår marknad; vi vill uppfattas som meningsfullt annorlunda, som den som gör konkret skillnad. Att motverka oegentligheter är nyckeln till att kunna hålla en hög och jämn kvalitet i vårt arbete. Det är också motorn i våra kundrelationer; det är de som driver våra affärer - och tvärtom. Men vårt arbete börjar på hemmaplan; vi ska ska alltid göra rätt själva och aktivt bidra till en sundare bransch. Och det gör vi, precis som våra kunder kunde intyga.

- Allt börjar med våra värderingar. Vi är också rustade med en uppförandekod och en rad policies som är kopplade till våra affärer, projekt, kvalitet, arbetsmiljö och annat, säger Jörgen Haggren, inköpschef på Brixly. Det gäller också för våra underleverantörer och gör det möjligt för oss att styra och leda arbetet med hållbara affärer, inte minst i relation till de avtal vi har. Men vi är i en komplex bransch och därtill är vi ett decentraliserat och flexibelt företag med få beslutsnivåer, samtidigt som det är företagsledningen som bär det yttersta ansvaret för att allt är rätt och riktigt i alla delar. Då är vår inköpsfunktion ett viktigt stöd. Vi kan säkerställa att det finns rätt ingångsvärden, att vi har en bra och kvalitetssäkrad bas med underleverantörer, bra och riktiga avtal och att vi mäter och följer upp vårt arbete.

Jörgen Haggren, Inköpschef, Brixly

En av de insatser Brixly gör, förutom det arbete som görs i vardagen, är att delta i arbetet med det nationella projektet ”Sund konkurrens och schyssta byggen”. Projektet drivs av Byggföretagen och vi samverkar med en rad olika myndigheter och fackföreningar. Vi deltar även i ett lokalt utskott inom Byggföretagen där vi aktivt arbetar för att skapa de bästa förutsättningarna för arbetet. Sammantaget är projektet en reell kraftsamling i syfte att påverka och inspirera till ny och starkare lagstiftning och tydliga spelregler på marknaden. Projektet driver frågor som omfattar till exempel skattefrågor och bättre upphandlingsregler samt krav på att följa definierade uppförandekoder och verka för att de nya ID06-korten snabbt börjar användas med kontroll och uppföljning, bland annat med hjälp av ”ID06 Bolagsdeklaration”.

-Vi ser ID06 Bolagsdeklaration som ett bra hjälpmedel och verktyg för vår platsledning att få kontroll på leverantörskedjorna och på vilka personer som befinner sig på en arbetsplats, säger Jörgen Haggren. Brixly är ett av bolagen som varit med i utvecklingsarbetet kring ID06 Bolagsdeklaration och nu testar vi det på ett antal pilotprojekt. När det kommer på plats kommer vi få möjlighet att bevaka både svenska och utländska företag. Via en översikt kan platsledningen också se vilka företag som kan behöva utredas och kontrolleras vidare.

Sunda affärer är hållbara affärer och en mycket viktig prioritering för oss och vårt ekonomiska hållbarhetsarbete. Genom vår branschsamverkan knyter vi an till Samhällsbyggnadssektorns Etiska Råd och dess tre fokusområden; sund konkurrens, mångfald och korruptionsbekämpning.

Att agera proaktivt och reaktivt, på lång såväl som kort sikt – är mycket viktigt för oss på Brixly. Inte bara för att vi vill kunna vara en förebild för andra, utan också för att hela branschen ska eliminera framtida oegentligheter och kunna utvecklas på ett positivt och hållbart sätt. Tillsammans bygger vi för framtiden.

Läs om Brixlys hållbarhetsarbete och våra tre perspektiv;
socialt, miljömässigt och ekonomiskt ansvar i vår

Hållbarhetsredovisning för 2019 ›

Läs artikeln i PDF-format

SE FLER NYHETER
28 jan. 2021

BRIXLY tar krafttag mot svartarbete tillsammans med ANSVAR

Byggbolaget BRIXLY har ingått ett samarbete med Sveriges ledande specialist på socialt ansvarstagande – ANSVAR. Detta för att jobba ytterligare och hårdare för en sund konkurrens och mot alla former av oegentligheter och svartarbete i byggbranschen.

Lär dig mer
31 dec. 2020

Göteborg förtjänar ett framgångsrikt damlag i fotboll

Vi på Brixly har gått in helhjärtat i Göteborg FC och vi har gjort det för att vi delat samma värderingar, vi har gjort det med målet att göra skillnad och vi har gjort det med långsiktighet i åtanke.
Det är därför med stor besvikelse och sorg som vi idag mottagit beskedet att Kopparbergs Göteborg FC beslutat att lägga ner sin elitverksamhet.

Lär dig mer
17 dec. 2020

I mörka tider får vi hjälpas åt så gott det går med det vi har.

Vi vill hjälpa andra familjer och människor som behöver lite extra stöd med mat, julklappar och varma kläder.

Lär dig mer