Brixly blir först i Norden med att få ett ackrediterat certifikat för ISO 44001:2017 ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Redan 2019 var Brixly först ut i Sverige att erhålla ett certifikat som var utställt utan ackreditering för ISO 44001.

– Certifieringen innebär att vi har säkerställt våra interna processer, har ett tydligt arbetssätt och att vi satt upp tydliga interna mål för samverkansentreprenader. Det är en viktig del i att bygga hållbara affärsrelationer, säger Markus Brink, vd för Brixly.

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som är erkänt och välkänt över hela världen. Just ISO 44001:2017 är ett ramverk för hur företag och organisationer strukturerar samt upprättar processer och hjälpmedel för att leda framgångsrika samverkansinitiativ med sina affärspartner för ömsesidig nytta.

– Det känns givetvis bra att få ett ackrediterat certifikat. Det är ett kvitto på det arbete vi lagt ner men också på att vi lägger väldigt stor vikt vid just samverkan. Vi strävar efter att vara värdeskapande i allt vi gör och den här ISO-certifieringen säkerställer att vi är det tillsammans med våra affärspartners, säger Markus Brink, vd Brixly.

Brixly arbetar målmedvetet för att bygga en mer hållbar framtid. Det handlar inte bara om de byggnationer som görs utan även om processer, affärsrelationer, arbetsplatskultur och säkerhet. Certifikatet för ISO 44001:2017 är en väsentlig del i att bygga hållbara och framgångsrika affärsrelationer.

– Ett av våra mål är att vi ska arbeta i ren partnering, där vi ser stora fördelar. Bland annat skapar vi projekt utifrån en gemensam värderingskultur där värderingar som ärlighet, tillit och öppenhet hos såväl bolagen som individerna framhävs. Det gör också att projektets alla parter gynnas ekonomiskt genom att icke värdeskapande aktiviteter i största mån elimineras, säger Markus Brink och avslutar:

– Men fördelarna med partnering tar inte slut med godkänd slutbesiktning utan de stora fördelarna märks till största delen när projektet är avslutat och förvaltningen tar över och driver partneringandan vidare. På så sätt blir det hållbart och en framgångsrik samverkan hela vägen.

Om ISO 44001

I SS-ISO 44001:2017 anges krav för effektiv identifiering, utveckling och ledning av samverkansrelationer inom eller mellan organisationer.

SS-ISO 44001:2017 är tillämpligt på privata och offentliga organisationer oavsett storlek, från stora multinationella bolag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikroföretag/små företag.

Tillämpningen av SS-ISO 44001:2017 kan ske på flera olika nivåer, exempelvis:

  • en enskild tillämpning (inklusive operativ enhet, verksamhet, enskilt projekt eller program, samman-slagningar och förvärv)
  • en enskild relation (inklusive en-till-en-relationer, allianser, partnerskap, affärskunder, joint ventures)
  • flera identifierade relationer (inklusive flerpartsallianser, konsortier, joint ventures, nätverk, utökade företag (extended enterprises) och leverantörskedjor)
  • fullständig tillämpning inom hela organisationen på alla identifierade typer av relationer.
SE FLER NYHETER
21 feb. 2024

Dags för byggstart i spännande återbruksprojekt

Utmaningen från det kommunala bostadsbolaget Poseidon var tydlig: Bygg om bottenplan i ett hus till lägenheter genom återbruk och minimal klimatpåverkan.

– Det är ett härligt och lärorikt projekt där vi måste lära oss att tänka annorlunda, säger Christian Bengtson, entreprenadchef på Brixly.

Lär dig mer
30 aug. 2023

Brixly fortsätter som partner till sensationsklubben

Brixly har varit en del av Utsiktens BK:s resa uppåt i seriesystemet och kommer att fortsätta som partner till klubben – oavsett vilken division de spelar i nästa år.

– Framgångarna på planen är oerhört roliga, men ännu viktigare är den insats klubben gör för samhället ute i Västra Frölunda, säger Markus Brink, vd på Brixly.

Lär dig mer
23 aug. 2023

Äldreboende i Kungälv byggs av Brixly

Brixly har fått i uppdrag att bygga ett nytt äldreboende i Kungälv. Byggstart sker under hösten och projektet ska vara färdigställt under slutet av 2025.

Lär dig mer