Brixly blir först i Norden med att få ett ackrediterat certifikat för ISO 44001:2017 ledningssystem för affärsrelationer i samverkan. Redan 2019 var Brixly först ut i Sverige att erhålla ett certifikat som var utställt utan ackreditering för ISO 44001.

– Certifieringen innebär att vi har säkerställt våra interna processer, har ett tydligt arbetssätt och att vi satt upp tydliga interna mål för samverkansentreprenader. Det är en viktig del i att bygga hållbara affärsrelationer, säger Markus Brink, vd för Brixly.

ISO är ett internationellt standardiseringsorgan som är erkänt och välkänt över hela världen. Just ISO 44001:2017 är ett ramverk för hur företag och organisationer strukturerar samt upprättar processer och hjälpmedel för att leda framgångsrika samverkansinitiativ med sina affärspartner för ömsesidig nytta.

– Det känns givetvis bra att få ett ackrediterat certifikat. Det är ett kvitto på det arbete vi lagt ner men också på att vi lägger väldigt stor vikt vid just samverkan. Vi strävar efter att vara värdeskapande i allt vi gör och den här ISO-certifieringen säkerställer att vi är det tillsammans med våra affärspartners, säger Markus Brink, vd Brixly.

Brixly arbetar målmedvetet för att bygga en mer hållbar framtid. Det handlar inte bara om de byggnationer som görs utan även om processer, affärsrelationer, arbetsplatskultur och säkerhet. Certifikatet för ISO 44001:2017 är en väsentlig del i att bygga hållbara och framgångsrika affärsrelationer.

– Ett av våra mål är att vi ska arbeta i ren partnering, där vi ser stora fördelar. Bland annat skapar vi projekt utifrån en gemensam värderingskultur där värderingar som ärlighet, tillit och öppenhet hos såväl bolagen som individerna framhävs. Det gör också att projektets alla parter gynnas ekonomiskt genom att icke värdeskapande aktiviteter i största mån elimineras, säger Markus Brink och avslutar:

– Men fördelarna med partnering tar inte slut med godkänd slutbesiktning utan de stora fördelarna märks till största delen när projektet är avslutat och förvaltningen tar över och driver partneringandan vidare. På så sätt blir det hållbart och en framgångsrik samverkan hela vägen.

Om ISO 44001

I SS-ISO 44001:2017 anges krav för effektiv identifiering, utveckling och ledning av samverkansrelationer inom eller mellan organisationer.

SS-ISO 44001:2017 är tillämpligt på privata och offentliga organisationer oavsett storlek, från stora multinationella bolag och statliga organisationer, till ideella organisationer och mikroföretag/små företag.

Tillämpningen av SS-ISO 44001:2017 kan ske på flera olika nivåer, exempelvis:

  • en enskild tillämpning (inklusive operativ enhet, verksamhet, enskilt projekt eller program, samman-slagningar och förvärv)
  • en enskild relation (inklusive en-till-en-relationer, allianser, partnerskap, affärskunder, joint ventures)
  • flera identifierade relationer (inklusive flerpartsallianser, konsortier, joint ventures, nätverk, utökade företag (extended enterprises) och leverantörskedjor)
  • fullständig tillämpning inom hela organisationen på alla identifierade typer av relationer.
SE FLER NYHETER
30 maj 2023

Brixly vinner markanvisningstävling i Skövde

Brixly meddelar med stor glädje att de har vunnit en markanvisningstävling i Skövde. Projektet går under parollen "Stadsmässig handel och hållbarhet i alla led" och är en viktig milstolpe för att främja en hållbar utveckling och hög kvalitet inom stadens byggprojekt.

Lär dig mer
25 maj 2023

Vi är partner till CCBuild /Centrum för cirkulärt byggande

För att arbeta mer hållbart och minska vårt klimatavtryck har vi på Brixly valt att ansluta till Centrum för cirkulärt byggande - CCBuild.

Lär dig mer
16 feb. 2023

Brixly – stolt partner till West Pride 2023

Det västsvenska byggföretaget Brixly tar ytterligare ansvar för det goda och inkluderande samhället. 2023 finns de – som enda företag i sin bransch – med som stolt partner till West Pride.

– Det är en rörelse som verkar för en jämlik värld och ett Sverige fritt från fördomar och trakasserier. Det är helt i linje med våra värderingar, säger Markus Brink, vd på Brixly.

Lär dig mer