Vi bygger säkra och trygga arbetsplatser

Det är tre gånger större risk att råka ut för en allvarlig olycka i byggbranschen, jämfört med alla andra branscher. Det vet vi med säkerhet, även om den statistik som finns om vår bransch är riklig men inte särskilt enhetlig. Vi vet också med säkerhet hur många som förolyckas: över 100 personer över tio år. Elva stycken bara under 2019.

– Det är givetvis siffror som är helt oacceptabla, säger Mikael Malmström, Arbetsmiljösamordnare på Brixly. Jag blir helt förtvivlad över sådana siffror, precis som alla mina kollegor. Det är ju människor som drabbas: en bror, en syster, en partner. Men jag vet att hela vår bransch arbetar oerhört hårt för att komma åt detta. Och inte minst vi på Brixly; att minimera olyckor och tillbud är allra högst på vår agenda.

Mikael Malmström
Arbetsmiljösamordnare, Brixly

En av de etablerade modellerna för att sortera och prognostisera tillbud och olyckor är ”Heinrichs triangel”. Den är baserad på forskning och stora mängder data och beskriver hur en viss volym av farliga situationer leder till tillbud, olyckor, allvarliga olyckor och dödsfall.

Här kan du se en video om Heinrichs triangel som förklarar den på ett bra sätt.
Videon är på engelska: Se videon här

– Vi använder modellen dels som en pedagogisk modell i våra utbildningar och i vårt riskbedömningsarbete, säger Mikael Malmström. Den ger en tydlig och konkret bild av att det man måste fokusera på att komma åt är de nedre delarna av triangeln. Gör vi det så kan vi komma åt och minimera de övre, i grund och botten handlar det om att påverka människors beteenden.

En av de svåraste utmaningarna är att få alla som är på en byggarbetsplats att följa de regler och föreskrifter som finns kring säkerhet. Inte bara då och då utan alltid, varje dag och i alla lägen. Det handlar med andra ord mycket om vad varje enskild person gör, deras beteende.

– Precis som i andra delar av samhället finns det normer för hur man gör och beter sig på en byggarbetsplats, säger Kristina Bengtsson, KMA-Chef på Brixly. Vi människor tenderar att ”göra som alla andra”. Om den självklara normen i byggbranschen skulle vara att alltid arbeta säkert i alla lägen, då skulle de flesta sannolikt göra det och olyckorna skulle bli väsentligt färre. Det är det vårt arbete till stor del handlar om; att få till en ansvarsfull och långsiktigt hållbar arbetsplatskultur som präglas av säkerhet och trygghet.

Kristina Bengtsson
KMA-Chef, Brixly

Visst görs det mycket på Brixly redan idag. Förutom en omfattande utbildningsverksamhet (som vi kommer att berätta om senare) finns det riskanalyser, upprättade planer och säkerhetsrutiner, de sker omfattande ID-kontroller, det finns säkerhetsutrustning och

skyddsombud på samtliga arbetsplatser – och mycket mer. Det var Brixly som tog fram Rosa västen som bärs av den som är säkerhetsansvarig på plats och som har blivit branschstandard. Och sist men inte minst: vi på Brixly övar och vi gör det i stor skala.

-Vi övar arbetsplatsolyckor i full skala tillsammans med brandkår och ambulans samt våra partners och kollegor, säger Mikael Malmström. Det ger oss och alla Brixare värdefulla erfarenheter. Vi har ju en omfattande utbildning, men teoretisk kunskap är en sak. Vi vill också säkerställa att alla Brixare kan tillämpa det man lärt sig i praktiken. Förutom den praktiska erfarenheten från en övning skapas det också en samsyn och ökad förståelse för vikten av att förebygga och agera rätt, om något trots allt skulle hända.

En säker arbetsplats är självfallet i första hand en fråga om arbetsmiljö och trygghet för alla som arbetar där. Men det handlar också om att kunna hålla en hög, jämn och förutsägbar kvalitet genom alla delar av vårt erbjudande, över hela marknaden. Ambitionen är att uppfattas och upplevas som branschens bästa och tryggaste arbetsgivare och byggpartner. Den ambitionen kräver ovillkorligen säkra arbetsplatser.

– Det finns ingenting som är viktigare än människors hälsa och liv, säger Markus Brink, VD på Brixly. Det gäller våra Brixare såväl som alla andra som arbetar på våra byggarbetsplatser. Alla som arbetar för och hos Brixly ska känna sig säkra och trygga, det handlar helt enkelt om att vi vill att alla ska komma hem efter jobbet och må bra, varendaste en. Det finns ingen gräns för hur säkra vi vill bli!

Markus Brink
VD, Brixly

I nästa artikel berättar vi om Brixlys omfattande utbildningsverksamhet inom säkerhet.

Huvudsakliga artikelkällor:

• Byggbranschens Centrala Arbetsmiljöråd: Byggindustrin och sidoverksamhet.
• Arbetsmiljöverket: Arbetsskadestatistik.
• Luleå Tekniska Universitet: Arbetsskador inom byggindustrin 2019.
• Byggnadsarbetaren.
• Byggföretagen: Arbetsmiljö.


Brixly AB är ett av de ledande byggentreprenadföretagen i västra Sverige med verksamhet från Strömstad ner till Halmstad, in till Ljungby och Jönköping och upp genom Skaraborg till Örebro och Värmland. Företaget har ett brett erbjudande inom bland annat byggentreprenad, bygg- och skadeservice samt affärs- och projektutveckling. Bolaget omsätter drygt 2,2 miljarder kronor och har nära 600 anställda (2019). Brixly har ett omfattande hållbarhetsarbete med fokus på ekonomiskt, miljömässigt och socialt ansvar.

Läs artikeln i PDF-format

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly