Göteborgs stad i avsiktsförklaring med Brixly

BRIXLY har utvecklat modellen Lärande Bygg tillsammans med partners, och nu vill Göteborgs stad dela energin i projektet.

Syftet med partnerskapet är att bidra till förbättrad integration och minskat utanförskap.

-Vi vill verka för hållbarhet och långsiktighet i utveckling av såväl individ, näringsliv som samhälle. Prioriterat i initialfasen är att ge socialt utsatta (i första hand nyanlända och personer som idag är svårplacerade på arbetsmarknaden) förutsättningar för kompetensutveckling och arbete. Målet är att samtliga deltagare i byggprogrammet erhåller minst en specialkompetens som linjerar med byggindustriernas specialyrken senast 24 månader efter start.

Markus Brink, VD på BRIXLY: ”Vi är stolta att få till detta samverkansavtal som ett led i vårt mångfaldsmål. VI vet att vi alla blir bättre med mångfald. Vi bygger inte bara hus utan vi bygger samhället runt oss. Vi bygger för människor.”

 

Läs hela pressmeddelandet här.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly