Erlandsson Bygg AB står på egna ben

På fredag 5 juli blev det klart att ledningen för Erlandsson Bygg AB, som utgör den västsvenska delen av Erlandssons byggkoncern, förvärvar resterande 60 procent av aktierna av Erlandsson Bolagen i Kungsbacka AB.

– Tillsammans med våra medarbetare har vi byggt upp ett av Sveriges mest framgångsrika och kompletta entreprenadföretag, säger bolagets VD, Markus Brink. Nu ska vi fortsätta vår framgångsresa på egna ben och bli ännu starkare och komma ännu närmare våra kunder och våra lokala marknader.

Läs hela press meddelandet här.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly