“Konkurrensverket: Bra att få klarhet om upphandlingar”

Konkurrensverket välkomnar att orimligt låga anbud i en upphandling i Göteborg prövas i domstol.

Fyra västsvenska byggföretag har överklagat att deras anbud uteslutits av Göteborgs stads upphandlingsbolag, som anser att anbuden är för låga.

– Det är bra om vi kan få klarhet i vilka situationer som den upphandlande myndigheten har rätt att utesluta anbud, säger Magnus Johansson, jurist på Konkurrensverket vid avdelningen för tillsyn över offentlig upphandling.

Lyssna mer här i Sveriges Radio P4 Göteborg.

BRIXLY AB

Besöksadress: Alfagatan 9, 431 49 Mölndal
Postadress: Box 9252, 400 96 Göteborg
Telefon växel: 031-389 00 00
Organisationsnummer: 556351-9163

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly