ISO 9001

Standardserien ISO 9000 behandlar krav och råd för det man i dagligt tal kallar “kvalitetscertifiering”. Kravstandarden ISO 9001:2008 definierar de krav som ledningssystemet för kvalitet skall uppfylla för att vara certifierbart.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly