Huvudsponsor till Grunden Bois

Brixly AB är Huvudsponsor till Grunden Bois sedan år 2000.

”Grunden Bois är en idrottsförening, öppen för alla men speciellt för spelare med intellektuella funktionsnedsättningar. Grunden Bois värnar om att alla som vill ska kunna vara med i idrottsgemenskapen, oavsett idrottslig förmåga och nivå på funktionsnedsättningen. Att delta och uppleva glädjen och gemenskapen inom idrottslivet ger ett gott liv, även utanför idrotten.”

Läs mer om Grunden Bois här.

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly