Henrik Bratt i Nyhetsartikeln

Årets Byggchef Henrik Bratt får uppmärksamhet i Nyhetsartikeln:

Se och läs artikeln här.

 

BRIXLY

Ett fristående byggföretag
utanför Erlandssonkoncernen

Pressmeddelande: Erlandsson Bygg AB blir Brixly